ชาวต.พยอม จ.อยุธยา ร้องรัฐขอมีส่วนร่วม "จัดการน้ำ" ก่อนเอกชนประมูล

ชาวต.พยอม จ.อยุธยา ร้องรัฐขอมีส่วนร่วม "จัดการน้ำ" ก่อนเอกชนประมูล

ชาวต.พยอม จ.อยุธยา ร้องรัฐขอมีส่วนร่วม "จัดการน้ำ" ก่อนเอกชนประมูล

รูปข่าว : ชาวต.พยอม จ.อยุธยา ร้องรัฐขอมีส่วนร่วม "จัดการน้ำ" ก่อนเอกชนประมูล

ชาวต.พยอม จ.อยุธยา ร้องรัฐขอมีส่วนร่วม ความไม่ชัดเจนโครงการบริหารจัดการน้ำงบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาทของรัฐบาล ทำให้ชาวจ.พระนครศรีอยุธยา เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างการมีส่วนร่วมก่อนที่ลงนามสัญญากับบริษัทเอกชนที่มาประมูลการก่อสร้างภายในมิถุนายนนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนโครงการเร่งด่วน เมื่อปี 2555

การก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมคลองระพีพัฒน์ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เคยสร้างความกังวลให้กับชาวต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากต้องเข้าเจรจากับโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ให้ลดความสูงที่เกินกว่า 1 เมตร ให้เหลือ 50 เซนติเมตร เพราะถ้าสร้างสูงเกินกว่า 1 เมตร อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเกินกว่า 1 เมตรเช่นกัน ชาวต.พยอมจึงเรียกร้องว่าการใช้งบประมาณกว่า 300,000 ล้านบาทครั้งใหม่นี้ ควรจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ก่อน

 
ขณะนี้ หลายภาคส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้โดยตั้งข้อสังเกตว่า การรวบรัดให้โครงการก่อสร้างเสร็จภายใน 5 ปี ทั้งที่ กบอ.ยังไม่สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วกับโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมเร่งด่วนในปี 2555


กลับขึ้นด้านบน