กระทรวงศึกษาธิการ ฟังข้อเสนอยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก หลายจังหวัดเห็นค้าน

กระทรวงศึกษาธิการ ฟังข้อเสนอยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก หลายจังหวัดเห็นค้าน

กระทรวงศึกษาธิการ ฟังข้อเสนอยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก หลายจังหวัดเห็นค้าน

รูปข่าว : กระทรวงศึกษาธิการ ฟังข้อเสนอยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก หลายจังหวัดเห็นค้าน

กระทรวงศึกษาธิการ ฟังข้อเสนอยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก หลายจังหวัดเห็นค้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่านโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจะพิจารณาตามความเหมาะสม และดูความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ขณะที่ครู และผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าข่ายยุบรวมโรงเรียน ต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้

โรงเรียนบ้านปางแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ 30 กิโลเมตร และนักเรียนทั้งหมดเป็นลูกหลานชาวกะเหรี่ยง จำนวนนักเรียนไม่ถึง 60 คน เป็นหนึ่งในโรงเรียน 2 แห่ง ที่นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปรับฟังความคิดของครู และผู้ปกครองต่อนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง 60 คน ชาวบ้านต่างไม่ต้องการให้มีการยุบโรงเรียนในพื้นที่ เพราะจะส่งผลกระทบกับตัวเด็ก และผู้ปกครองพร้อมขอให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาแก่เด็กให้มากขึ้น

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณายุบโรงเรียนตามความเหมาะสม และยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก แต่ยอมรับว่าโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา หากชุมชนไม่ต้องการยุบ กระทรวงศึกษาธิการจะใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเพิ่มครูที่มีความสามารถเฉพาะแต่ละวิชาเข้าไปเสริมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่แทน


กลับขึ้นด้านบน