หมอชนบทแถลง จุดยืนเดียวกับแพทย์7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ย้ำรัฐยกเลิก "พีฟอร์พี-ปลดนพ.ประดิษฐ"

หมอชนบทแถลง จุดยืนเดียวกับแพทย์7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ย้ำรัฐยกเลิก "พีฟอร์พี-ปลดนพ.ประดิษฐ"

หมอชนบทแถลง จุดยืนเดียวกับแพทย์7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ย้ำรัฐยกเลิก "พีฟอร์พี-ปลดนพ.ประดิษฐ"

รูปข่าว : หมอชนบทแถลง จุดยืนเดียวกับแพทย์7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ย้ำรัฐยกเลิก "พีฟอร์พี-ปลดนพ.ประดิษฐ"

หมอชนบทแถลง จุดยืนเดียวกับแพทย์7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ย้ำรัฐยกเลิก ยืนยันเจตนารมณ์การเจรจา ต้องยกเลิกการทำ P4P ในโรงพยาบาลชุมชนและประดิษฐต้องออกไป

 ตามที่ชมรมแพทย์ชนบท ชมรมทันตภูธร สหวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม  เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เอดส์ หัวใจ มะเร็ง โรคเลือด เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

นพ.เกรียงศักดิ์   วัชรนุกูลเกียรติ ประธาน พร้อมคณะกรรมการชมรมแพทย์ชนบท แถลงว่า การรวมตัวกันเคลื่อนไหวขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขของรัฐ ไม่ให้ถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจเอกชน และบริษัทยาข้ามชาติ ด้วยการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนทั่วประเทศ ไม่เอาพีฟอร์พี และไม่เอา นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์  และประกาศ เลื่อนการชุมนุมจัดตั้ง รพ.คนจนภาคสนาม ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีจากวันที่  6 มิย. เป็นจะชุมนุมในวันที่ 20 มิย. 56 เพื่อเปิดทางให้มีการเจรจากับผู้แทนนายกรัฐมนตรี ในวันที่  4 และ 6 มิย. นี้  และเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอประกาศจุดยืนการเคลื่อนไหว และเป้าหมายการเจรจากับผู้แทนนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ด้านนายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส และนายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า วันที่ 3 มิถุนายน มีการสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจในกลุ่มวิชาชีพทุกวิชาชีพของโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ที่ห้องสัมมนาของโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อทำความเข้าใจต่อการประกาศไม่ทำ P4P และขอให้นำเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายคืนมา รวมทั้งกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากการที่ทางรัฐบาลโดยตัวแทนสายตรงจากนายกรัฐมนตรี นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ ได้ขอเจรจากับแพทย์ชนบทและเครือข่ายสุขภาพที่ออกมาไล่ รมต.ประดิษฐและไม่เอา p4p จนบรรลุข้อตกลงในการจัดการเจรจาในวันที่ 4 และ  6 มิถุนายน โดยเป็นการเจรจาตามข้อเรียกร้องของแพทย์ชนบท ทันตภูธร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกัน สหภาพองค์การเภสัชกรรม เครือข่ายผู้ป่วยและองค์กรพัฒนาเอกชน กับผู้แทนรัฐบาลนั้น  

 
จากการที่ทางรัฐบาลโดยตัวแทนสายตรงจากนายกรัฐมนตรี นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ ได้ขอเจรจากับแพทย์ชนบทและเครือข่ายสุขภาพที่ออกมาไล่ รมต.ประดิษฐและไม่เอา p4p จนมีการเจรจาในวันที่ 4 และ  6 มิถุนายน โดยเป็นการเจรจาตามข้อเรียกร้องของแพทย์ชนบท ทันตภูธร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกัน สหภาพองค์การเภสัชกรรม เครือข่ายผู้ป่วยและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาและพิจารณาข้อเรียกร้องทีละประเด็น 
 
นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส กล่าวว่า แพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  จะไม่มีการเจรจาลงรายละเอียดเรื่อง P4P  แต่อย่างใด ไม่รับทั้งหมด ไม่มีการโอนอ่อน ขอยืนยันข้อเรียกร้องที่ลดหย่อนไม่ได้เลยของแพทย์ชนบทและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนนั่นคือ ยกเลิกนโยบาย p4p สำหรับโรงพยาบาลชุมชนโดยสิ้นเชิง แล้วเอาเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 4,6 กลับมาใช้เช่นเดิม รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราสำหรับวิชาชีพอื่นที่นอกเหนือจากแพทย์ ทันตแพทย์ด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและลดปัญหาการสมองไหลจากโรงพยาบาลชุมชน จะไม่มีการเจรจารายละเอียดใดๆในเรื่อง P4P  และรัฐบาลต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลด นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากการเป็นรัฐมนตรี และมอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รักษาการแทน 
 
นายแพทย์รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา กล่าวย้ำว่า การที่ผู้แทนนายกรัฐมนตรีคือ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาขอร้องให้ชมรมแพทย์ชนบทยอมรับการเจรจานั้น ไม่ได้แปลว่าชมรมแพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดจะยุติความเคลื่อนไหวในการชุมนุมหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี แต่ทางชมรมแพทย์ชนบท โดยเฉพาะแพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ยังพร้อมที่จะมาออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรีทุกวัน และพร้อมจะชุมนุมยืดเยื้อหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี หากการเจรจาไม่นำไปสู่การตอบสนองข้อเรียกร้องทุกข้อ การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อพิทักษ์ระบบสุขภาพให้ไม่ถูกทุนสามานย์ยึดครองไป เป็นการต่อสู้เพื่อระบบสุขภาพที่เอื้อให้กับการดูแลสุขภาพคนทุกคนในสังคมไทยไม่เฉพาะคนจนคนชนบท   เป็นบทบาทการแพทย์เพื่อสังคมที่ต้องยืนหยัด และขอเชิญคนไทยทั้งประเทศติดตามและเข้าร่วมการปกป้องระบบสุขภาพไทยในครั้งนี้ด้วย  


กลับขึ้นด้านบน