ดัชนีเงินเฟ้อปรับเพิ่ม 2.27 จากราคาผักผลไม้สูงขึ้น

ดัชนีเงินเฟ้อปรับเพิ่ม 2.27 จากราคาผักผลไม้สูงขึ้น

ดัชนีเงินเฟ้อปรับเพิ่ม 2.27 จากราคาผักผลไม้สูงขึ้น

รูปข่าว : ดัชนีเงินเฟ้อปรับเพิ่ม 2.27 จากราคาผักผลไม้สูงขึ้น

ดัชนีเงินเฟ้อปรับเพิ่ม 2.27 จากราคาผักผลไม้สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาอาหาร โดยเฉพาะผักผลไม้ปรับสูงขึ้น

ราคาผักผลไม้ปรับสูงขึ้นกว่าร้อยละ 4 เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตเสียหาย นอกจากนี้ปัญหาแล้ง ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผลผลิตลดน้อยลง นอกจากนี้ราคาสินค้าประเภทไข่และไก่สด ที่ราคาสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นและสภพอากาศร้อนจัด ทำให้ผลผผลิตลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมปรับสูงขึ้น

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2556 เท่ากับ 105.15 หรือ สูงขึ้นร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนเมษายน ที่ร้อยละ 2.42 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ สูงขึ้น 2.80 แต่ยังอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ภาครัฐจะยังคงมาตรการดูแลและควบคุมราคาสินค้าและพลังงาน ทำให้คาดว่า อัตราเงินเฟ้อในปี 2556 จะอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ร้อยละ 2.80-3.40


กลับขึ้นด้านบน