จังหวัดลำพูนเร่งขุดลอกแม่น้ำกวง เตรียมรับมือน้ำท่วม

จังหวัดลำพูนเร่งขุดลอกแม่น้ำกวง เตรียมรับมือน้ำท่วม

จังหวัดลำพูนเร่งขุดลอกแม่น้ำกวง เตรียมรับมือน้ำท่วม

รูปข่าว : จังหวัดลำพูนเร่งขุดลอกแม่น้ำกวง เตรียมรับมือน้ำท่วม

จังหวัดลำพูนเร่งขุดลอกแม่น้ำกวง เตรียมรับมือน้ำท่วม จังหวัดลำพูนเร่งขุดลอกแม่น้ำกวง และเสริมแนวตลิ่งให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม แต่ในบางพื้นที่อย่างที่จังหวัดพิจิตร ยังประสบกับภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง

ชาวนาในตำบลเนินหัวโล้ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาที่แห้งแล้ง ตามวิธีการทำนาที่ชาวบ้านเรียกว่าการหว่านแห้ง และรอฝนตกลงมาภายใน 1 เดือน เพื่อให้เมล็ดพันุ์เจริญงอกงาม แม้การทำนาลักษณะนี้จะมีความเสี่ยงสูง ที่เมล็ดข้าวจะเสียหาย

พื้นที่ตำบลเนินหัวโล้ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก เพราะอยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จึงปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น

ขณะที่บางพื้นที่อย่างจังหวัดลำพูน เริ่มมีฝนตก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแม่น้ำกวง ที่ไหลผ่านตัวเมืองลำพูน ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากสภาพแม่น้ำตื้นเขิน ตลิ่งบางจุดทรุดตัวต่ำกว่าแนวน้ำไหล จึงเสริมริมตลิ่งให้สูงขึ้น คาดว่าจะป้องกันน้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก


กลับขึ้นด้านบน