ชาวบ้านนาอุดม จ.อุบลฯ ร้องนภอ.สอบโครงการเอสเอ็มแอล ชี้ส่อทุจริต

ชาวบ้านนาอุดม จ.อุบลฯ ร้องนภอ.สอบโครงการเอสเอ็มแอล ชี้ส่อทุจริต

ชาวบ้านนาอุดม จ.อุบลฯ ร้องนภอ.สอบโครงการเอสเอ็มแอล ชี้ส่อทุจริต

รูปข่าว : ชาวบ้านนาอุดม จ.อุบลฯ ร้องนภอ.สอบโครงการเอสเอ็มแอล ชี้ส่อทุจริต

ชาวบ้านนาอุดม จ.อุบลฯ ร้องนภอ.สอบโครงการเอสเอ็มแอล ชี้ส่อทุจริต ตัวแทนชาวบ้านนาอุดม อ.เมืองอุบลราชธานี เรียกร้องให้นายอำเภอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินพัฒนาหมู่บ้าน หรือเอสเอ็มแอล ของ นายพิทยา ธรรมสัตย์ ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา

ชาวบ้างอ้างว่า ช่วงดังกล่าว มีการบริหารเงินที่ส่อไปในทางทุจริต โดยไม่ทำประชาคมโครงการเอสเอ็มแอล เช่น โครงการทำปุ๋ยชีวภาพ, โครงการเพาะเชื้อเห็ด, โครงการทำไม้กวาด ภายใต้งบประมาณ 270,000 บาท ซึ่งเมื่อสอบถามให้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย กลับได้รับคำตอบว่า โครงการทั้งหมดประสบปัญหาขาดทุน จึงต้องการเรียกร้องให้นายพิทยา เปิดเผยบัญชีและนำเงินที่เหลือมาชี้แจง ซึ่งก่อนหน้านี้นายพิทยา รับปากจะนำบัญชีมาแสดงแต่ผ่านมาเกือบ 2 เดือน ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ด้านนายพิทยากล่าวว่า จะทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดของโครงการเป็นลายลักษ์อักษรกับทางอำเภอ

 
นายชโรดชิน พรหมคุปต์ ปลัดอาวุโสรักษาการแทนนายอำเภอ ยืนยันว่า จะให้นายพิทยาทำหนังสือชี้แจงภายใน 15 วัน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย


กลับขึ้นด้านบน