ประเทศอาเซียนร่วมต้านการค้าสัตว์ป่า

ประเทศอาเซียนร่วมต้านการค้าสัตว์ป่า

ประเทศอาเซียนร่วมต้านการค้าสัตว์ป่า

รูปข่าว : ประเทศอาเซียนร่วมต้านการค้าสัตว์ป่า

ประเทศอาเซียนร่วมต้านการค้าสัตว์ป่า สถิติการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ประเทศกลุ่มอาเซียนต้องสร้างความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า หลังเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวแทนจากประเทศในอาเซียนร่วมประชุมเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN - WEN) ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่า ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติด และการก่ออาชญากรรม กลุ่มประเทศอาเซียน จึงต้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล และป้องกันสัตว์ป่าและพืชป่าในแต่ละประเทศ

สถิติการจับกุมคดีลักลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2552 - 2554 จับกุมได้กว่า 784 คดีเป็นสัตว์ป่าที่มีชีวิตมากกว่า 121,486 ตัว, ซากสัตว์ 151,908 ตัว, ชิ้นส่วนและสิ่งแปรรูปจากสัตว์ป่ากว่า 432,727 ตัน ประเมินมูลค่าตามราคาในตลาดมืดขั้นต่ำ 73,363 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่ในประเทศไทยในปี 2556 ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีการกระทำความผิด ในการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่ากว่า 300 คดี ยึดของกลางเป็นสัตว์ป่าได้กว่า 10,000 ตัว โดยคาดหวังว่าหลังเปิดประชาคมอาเซียน ทุกประเทศจะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การลักลอบค้าสัตว์ป่าลดลง


กลับขึ้นด้านบน