สถานการณ์การใช้แก๊สแอลพีจีหลังปราบปรามลักลอบใช้ก๊าซผิดประเภท

สถานการณ์การใช้แก๊สแอลพีจีหลังปราบปรามลักลอบใช้ก๊าซผิดประเภท

สถานการณ์การใช้แก๊สแอลพีจีหลังปราบปรามลักลอบใช้ก๊าซผิดประเภท

รูปข่าว : สถานการณ์การใช้แก๊สแอลพีจีหลังปราบปรามลักลอบใช้ก๊าซผิดประเภท

สถานการณ์การใช้แก๊สแอลพีจีหลังปราบปรามลักลอบใช้ก๊าซผิดประเภท อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เผยสถานการณ์การใช้แอลพีจีภาคครัวเรือนและขนส่ง เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลังมีการปราบปรามผู้ลักลอบถ่ายเทก๊าซ และขยายผลถึงผู้ค้าและปั๊มที่ร่วมขบวนการ

นายวีระพล จิระประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงตัวเลขการใช้แก๊สแอลพีจี วันที่ 1-19 พฤษภาคม ภาคครัวเรือนที่วันละ 62,000 ตัน ลดลงจากต้นเดือนมกราคม ซึ่งอยู่ที่วันละ 87,000 ตัน ขณะที่ภาคขนส่งมียอดการใช้ 50,000 ตัน สูงขึ้นเมื่อเทียบเดือนมกราคมซึ่งอยู่ที่ 29,000 ตัน

ซึ่งนายวีระพล ระบุวาสตัวเลขการใช้ที่แตกต่างกัน เป็นผลจากการปราบปรามผู้ลักลอบถ่ายเทก๊าซหุงต้มครัวเรือน ไปใช้เติมให้กับรถยนต์ และการกำหนดให้โรงบรรจุห้ามบรรจุเกิน 62,400 กิโลกรัม ซึ่งที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงานได้ร้องทุกข์กล่าวโทษโรงบรรจุแก๊ส 70 โรง เพื่อให้ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้ค้าและปั๊มก๊าซที่ร่วมขบวนการ

นายวีระพล ระบุว่าสถานการณ์แก๊ซแอลพีจี เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมาตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีภาคขนส่ง สอดคล้องตัวเลขรถติดตั้งแก๊สที่มีอยู่ 155,000 คัน ซึ่งนอกจากการใช้แก๊สจะตรงตามความเป็นจริงในแต่ละภาคแล้ว ยังทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับจากแอลพีจีเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก 345 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน