มกอช.ร่วมจัดทำมาตรฐาน "สินค้าเกษตร-อาหารอาเซียน"

มกอช.ร่วมจัดทำมาตรฐาน "สินค้าเกษตร-อาหารอาเซียน"

มกอช.ร่วมจัดทำมาตรฐาน "สินค้าเกษตร-อาหารอาเซียน"

รูปข่าว : มกอช.ร่วมจัดทำมาตรฐาน "สินค้าเกษตร-อาหารอาเซียน"

มกอช.ร่วมจัดทำมาตรฐาน เน้นกลุ่มพืชสวน-พืชอาหารภายใน 3 ปี ตั้งเป้า 15 รายการ พร้อมผลักดัน มกษ.ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN GAP มุ่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้า

 นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี(AEC)ในอนาคตอันใกล้นี้ มกอช.จึงได้เข้าร่วมจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของอาเซียนผ่านคณะทำงานชุดต่างๆ ภายใต้รัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAFF) โดยปี 2556 อาเซียนมีแผนกำหนดมาตรฐานสินค้าพืชสวนและพืชอาหาร จำนวน 6 รายการ ได้แก่ น้อยหน่า ชา มันเทศ ถั่วลิสง เห็ดสำหรับบริโภค(เห็ดหอมและเห็ดนางรม) และโกโก้ ขณะที่ปี2557 อาเซียนตั้งเป้าจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 3 รายการ คือ แก้วมังกร ผักใบ(ผักกาด ผักขม ผักบุ้ง ผักกาดขาวปลี) และกะหล่ำดอก และในปี 2558 อาเซียนมีแผนกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมอีก 6 รายการ ได้แก่ บร็อคโคลี่ ผักกาดหอม มะระ บวบ เผือก และทุเรียนเทศ 

 
นางนันทิยา กล่าวว่า มกอช.ยังมีแผนเร่งเจรจาเพื่อผลักดันมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ.)ของไทยซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานโคเด็กซ์(Codex) ให้เป็นมาตรฐานของอาเซียนด้วย โดยปีนี้มีเป้าหมายผลักดัน 3 รายการ ได้แก่มะขามหวาน น้อยหน่า และเห็ดฟาง ปี 2557  จำนวน 4 รายการ ได้แก่  แก้วมังกร ถั่วฝักยาว ขมิ้น และเมล็ดโกโก้ สำหรับปี 2558 มกอช.ได้มีแผนผลักดัน มกษ.ของไทยให้เป็นมาตรฐานอาเซียน จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ขนุน แตงกวา มะเขือยาว ผักใบ พืชตระกูลกะหล่ำและพริกไทยสด เป็นต้น ซึ่งคาดว่า จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทย และช่วยผลักดันการส่งออกสู่ตลาดอาเซียนได้เพิ่มสูงขึ้น  เรื่อง GAP พืชอาหาร(มกษ.9001) และมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล(มกษ.7410) ให้สอดคล้องและเท่าเทียมกับมาตรฐานอาเซียน หรือ ASEAN GAP ซึ่งคาดว่า จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ภายในปี 2556  
 
รองเลขาธิการ มกอช.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา มกอช.ได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือ มกษ. และได้ประกาศใช้ไปแล้ว จำนวน 202 เรื่อง อย่างไรก็ตาม ปีนี้ มกอช.ได้มีแผนเร่งกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มเติมอีก 25 เรื่อง เป็นมาตรฐานทั่วไป อาทิมาตรฐานสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง สละ เส้นไหมดิบสาวด้วยเครื่องจักร ขิง ข้าวโพดหวาน ชา มังคุด สับปะรด ผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โรงฆ่าแพะและแกะ การดูแลรักษาหลังการจับสัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยป้อนให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกด้วย 


กลับขึ้นด้านบน