อุตฯ ลุยตรวจรถหรูไฟไหม้ หาช่องเอาผิด "มาตรฐาน มอก." ใช้น้ำมันร่วมก๊าซ

อุตฯ ลุยตรวจรถหรูไฟไหม้ หาช่องเอาผิด "มาตรฐาน มอก." ใช้น้ำมันร่วมก๊าซ

อุตฯ ลุยตรวจรถหรูไฟไหม้ หาช่องเอาผิด "มาตรฐาน มอก." ใช้น้ำมันร่วมก๊าซ

รูปข่าว : อุตฯ ลุยตรวจรถหรูไฟไหม้ หาช่องเอาผิด "มาตรฐาน มอก." ใช้น้ำมันร่วมก๊าซ

   อุตฯ ลุยตรวจรถหรูไฟไหม้ หาช่องเอาผิด สมอ.เล็งตรวจรถหรูไฟไหม้เข้าข่ายมาตรฐานใช้น้ำมันร่วมก๊าซ หาช่องเอาผิด

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตรวจสอบรถยนต์หรูที่ถูกไฟไหม้ขณะนำไปส่งที่จ.ศรีสะเกษว่า เกี่ยวข้องกับกฎหมายของ สมอ.หรือไม่และถ้าเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย เพราะรถยนต์นำเข้าของผู้นำเข้าอิสระรายย่อย (เกรย์มาร์เก็ต) และรถยนต์จดประกอบจะต้องตรวจสอบมาตรฐานกับ สมอ.โดยรถยนต์จดประกอบจะต้องตรวจสอบมาตรฐานทุกคันในขณะที่รถยนต์นำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระรายย่อยผ่อนผันให้สุ่มตรวจได้ 

 
นายวิรัตน์ อาชาอภิสิทธิ์ รองเลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า รถยนต์จดประกอบเป็นรถยนต์ที่นำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นรถยนต์ ซึ่งกฎหมายของ สมอ.ไม่ควบคุมการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์แต่ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนเป็นรถยนต์ และผู้นำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นรถยนต์จะต้องนำรถยนต์ทุกคันมาตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดย สมอ.จะส่งให้สถาบันยานยนต์ตรวจสอบ 4 รายการ คือ ปริมาณสารมลพิษภายหลังติดเครื่องขณะเย็น ปริมาณมลพิษไอเสียขณะเดินเบา มลพิษจากห้องข้อเหวี่ยงและสารมลพิษไอระเหย และเมื่อผ่านมาตรฐานจะออกหนังสือรับรองให้เพื่อนำไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก 
นายวิรัตน์กล่าวว่า หากผู้ประกอบรถยนต์ไม่นำรถยนต์มาตรวจสอบมาตรฐานจะมีความผิดฐานประกอบรถยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำและปรับ ซึ่ง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในขณะนี้ควบคุมเฉพาะรถยนต์ที่จุดระเบิดประกายไฟและจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้เบนซินและดีเซลเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงรถยนต์ที่ใช้น้ำมันร่วมกับก๊าซ และรถจักรยานยนต์ แต่ไม่รวมรถยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว โดยขณะนี้ สมอ.อยู่ระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื่อเพลิงอย่างเดียวต้องตรวจสอบมาตรฐานด้วย 
 
"สมอ.จะเข้าไปตรวจสอบกรณีรถยนต์หรูไฟไหม้ว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทใด ถ้าใช้น้ำมันร่วมกับก๊าซก็เข้าข่ายต้องตรวจสอบมาตรฐานก่อนไปขอจดทะเบียนรถยนต์กับกรมขนส่งทางบก"นายวิรัตน์กล่าว และว่า เมื่อกลางปี 2555 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กรมขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียนกับรถจดประกอบ ขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างออกกฎหมายไม่รับจดทะเบียน ทำให้ยังสามารถจดทะเบียนรถจดประกอบได้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงออกมา เบื้องต้นมีรถจดประกอบยื่นมาที่ สมอ.เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานแต่ไม่มาก 


กลับขึ้นด้านบน