กกต.สาธิตเลือกตั้งแบบ "Open List"

กกต.สาธิตเลือกตั้งแบบ "Open List"

กกต.สาธิตเลือกตั้งแบบ "Open List"

รูปข่าว : กกต.สาธิตเลือกตั้งแบบ "Open List"

กกต.สาธิตเลือกตั้งแบบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมสรุปผลและรวบรวมข้อเท็จจริงที่พบจากการเปิดสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วนผสม โดยเฉพาะการเลือกตั้งตามระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิด ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้สมัครโดยตรง (Open List) ในช่วงบ่ายวันนี้ (18 พ.ค.2558) ก่อนนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบการพิจารณาในการยกร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก โดยเบื้องต้นพบว่า กระบวนการลงคะแนนและนับคะแนน ต้องใช้เวลามากกว่าในอดีต

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยนายประวิช รัตนเพียร ด้านกิจการการมีส่วนร่วม และนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านบริหารกิจการการเลือกตั้ง ร่วมชมการสาธิตการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แบบเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกโดยตรง (Open List) ตามแนวทางของข้อบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก

ทั้งนี้นายศุภชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายบุณยเกียรติ ในฐานะรองเลขาธิการ กตต. ต่างเห็นพ้องกันว่าการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ(Open List)นี้ อาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนได้ อีกทั้งยังเพิ่มเวลาในการนับคะแนนมากขึ้นจากรูปแบบเดิมอีก และหลัง กกต. สรุปผลและรวบรวมผลการสาธิตแล้วเสร็จ จะส่งไปยังคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อรับทราบต่อไป

การสาธิตการลงคะแนนในครั้งนี้ กกต.ใช้เวลาเวลา 1 ชั่วโมง ระหว่าง 09.00 - 10.00 น.ในการเปิดให้ลงคะแนน รวม 200 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหลังเวลา 10.00 น. ได้ประกาศปิดหีบ พร้อมกับเริ่มกระบวนการนับคะแนน และเมื่อเทียบกับรูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบเดิม กกต. พบว่า ต้องใช้เวลาในการนับคะแนนเพิ่มจากเดิมอีก 1 ขั้นตอน นั่นคือการตรวจสอบแบบโอเพิ่นลิสต์

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้จะถึงกำหนดวันสาธิตการเลือกตั้งนั้น กตต.ได้ออกหนังสือเชิญคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เข้าร่วมชมการสาธิตด้วย แต่เนื่องด้วยทั้ง 2 ฝ่ายอ้างอิงว่าติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมชมสาธิตได้ จึงมีแต่ กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจเท่านั้นที่เข้าชมการสาธิตในครั้งนี้


กลับขึ้นด้านบน