สมาคมชาวนาข้าวไทยเสนอตั้งศูนย์ข้าวชุมชนภายใน 2 ปี

สมาคมชาวนาข้าวไทยเสนอตั้งศูนย์ข้าวชุมชนภายใน 2 ปี

สมาคมชาวนาข้าวไทยเสนอตั้งศูนย์ข้าวชุมชนภายใน 2 ปี

รูปข่าว : สมาคมชาวนาข้าวไทยเสนอตั้งศูนย์ข้าวชุมชนภายใน 2 ปี

สมาคมชาวนาข้าวไทยเสนอตั้งศูนย์ข้าวชุมชนภายใน 2 ปี วันนี้ (5 มิ.ย.) ถือเป็นวันข้าว และวันชาวนาแห่งชาติ ซึ่งนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยยอมรับว่าชาวนายังมีปัญหาเรื่องเมล็ดข้าวมาตรฐานไม่เพียงพอ จึงเตรียมเสนอจัดทำศูนย์ชาวชุมชนส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มชาวนาเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย เปิดเผยว่า การทำนาของไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงสูงทั้งภัยธรรมชาติ ต้นทุนการผลิต รวมทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากกรมการข้าวสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานได้เพียงปีละ 300,000 - 400,000 ตัน จากความต้องการปีละ 1,000,000 ตัน ทำให้เกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากเอกชนที่อาจไม่ได้มาตรฐาน

นายประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า อนาคตรัฐควรจัดให้มีระบบสวัสดิการชาวนาในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการร่วมกลุ่มของชาวนาในทุกตำบลเพื่อดูแลชาวนาทั้งระบบ โดยจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรในราคาถูก รวมถึงเชื่อมโยงตลาดซื้อขายข้าวจากชาวนา และโรงสีเพื่อลดการถูกกดราคาจากโรงสีอื่นๆ ซึ่งหากดำเนินการได้รัฐอาจปรับลดราคารับจำนำลงเหลือสุทธิตันละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ชาวนายอมรับได้


กลับขึ้นด้านบน