หลายหน่วยงานในเชียงใหม่เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม

หลายหน่วยงานในเชียงใหม่เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม

หลายหน่วยงานในเชียงใหม่เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม

รูปข่าว : หลายหน่วยงานในเชียงใหม่เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม

หลายหน่วยงานในเชียงใหม่เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม และดินโคลนถล่ม ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมือง ซึ่งชลประทานจังหวัดยืนยันแนวการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ แต่นักวิชาการบางส่วนกังวลว่า บางโครงการอาจไม่สามารถป้องกันน้ำท่วม ได้อย่างแท้จริง

แม้ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นหนึ่ง โครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ที่ภาครัฐ มั่นใจในประสิทธิภาพ เพราะสามารถระบายน้ำในแม่น้ำปิง ได้ถึง 1,200 ลูกบาศเมตรต่อวินาที แต่นักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ยังกังวลว่า แม้ประตูระบายน้ำท่าวังตาลจะระบายน้ำได้มาก แต่ลำน้ำปิงที่ยังมีความแคบ อาจเป็นอุปสรรคในระบายน้ำ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องร่วมกันวางแผน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หากมีอุทกภัยใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง

ขณะ ที่ชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันความมั่นใจในแผนการจัดการป้องกันน้ำท่วม ที่มีการบูรณาการกับกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยการทำพนังกั้นน้ำในจุดเสี่ยง การขุดลอกลำน้ำปิง ส่วนการขยายลำน้ำปิง เป็นแผนระยะยาว ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

นอกจากการป้องกันน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำปิงแล้ว แผนการรับมือน้ำป่า และ ดินโคลนถล่ม ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดเครื่องเตือนภัยน้ำป่าดินโคลนถล่มทั้งหมด 243 แห่งแล้ว โดยยืนยันหากเกิดวิกฤต จะสามารถอพยพประชาชนไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ทันที

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เร่งให้ความรู้กับชาวบ้าน ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในช่วงวิกฤตได้ในเบื้องต้น เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ในช่วงเกิดน้ำป่า และ ดินโคลนถล่ม ถนนเข้าสู่หมู่บ้าน ก็มักถูกดินถล่มปิดทับเส้น จนไม่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือ เข้าสู่พื้นที่ไปด้วยความล่าช้า


กลับขึ้นด้านบน