แพทย์หลายจังหวัด สนับสนุนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

แพทย์หลายจังหวัด สนับสนุนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

แพทย์หลายจังหวัด สนับสนุนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

รูปข่าว : แพทย์หลายจังหวัด สนับสนุนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

แพทย์หลายจังหวัด สนับสนุนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลายจังหวัด รวมตัวสนับสนุนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P โดยเชื่อว่า เป็นนโยบายที่ทำให้เกิดความเป็นธรรม

ตัวแทนแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ออกแถลงการณ์สนับสนุน นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนพ.ณรงค์ สหเมธาพันธ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พลักดันนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P

นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช กล่าวว่า แพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลแห่งนี้ มีภาระการทำงานค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ การนำนโยบายP4Pมาใช้ จึงเป็นธรรมกับผู้ทำงานอย่างแท้จริง และเป็นระบบเดียวกับนานาประเทศ

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ต่างสนับสนุนนโยบายP4P บริเวณหน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นโยบายดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงาน อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลสามารถขยายกิจกรรมบริการที่มีประโยชน์มากขึ้น

เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขึ้นป้ายสนับสนุนนโยบายนี้ เนื่องจากมองว่าค่าตอบแทนแบบP4P จะเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ส่วนกรณีมีผู้คัดค้าน อาจเกิดจากการมองต่างมุม และเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ย่อมปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงคุณภาพงานเป็นหลัก


กลับขึ้นด้านบน