"สสม."สร้างความเข้าใจผู้นำศาสนา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข

"สสม."สร้างความเข้าใจผู้นำศาสนา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข

"สสม."สร้างความเข้าใจผู้นำศาสนา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข

รูปข่าว : "สสม."สร้างความเข้าใจผู้นำศาสนา ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก อบายมุข

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สร้างความเข้าใจกับผู้นำทางศาสนา เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข ในชุมชนมุสลิม

รศ.อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลวิจัยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย หรือ สสม. พบว่า ชุมชนมุสลิมทั่วประเทศ มีแนวโน้มเข้าถึงอบายมุข ทั้งสิ่งมึนเมา ยาเสพติด และบุหรี่ มากขึ้น

โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด ขณะที่ชาวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบอัตราการสูบบุหรี่ต่ำ แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

สสม.จึงเชิญผู้นำทางศาสนา ของทุกมัสยิดในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ร่วมทำความเข้าใจ ข้อมูลทางการแพทย์ถึงพิษภัยอบายมุข เน้นย้ำหลักทางศาสนา ในการลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อนำไปรณรงค์ และให้ความรู้กับชุมชน ก่อนขยายผลไปยังชุมชนมุสลิมทั่วประเทศ


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน