“ไทยพีบีเอส”นำร่อง”โครงการสำนักงานสีเขียว”ต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน

“ไทยพีบีเอส”นำร่อง”โครงการสำนักงานสีเขียว”ต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน

“ไทยพีบีเอส”นำร่อง”โครงการสำนักงานสีเขียว”ต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน

รูปข่าว : “ไทยพีบีเอส”นำร่อง”โครงการสำนักงานสีเขียว”ต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน

“ไทยพีบีเอส”นำร่อง”โครงการสำนักงานสีเขียว”ต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสื่อสาธารณะแห่งประเทศไทย ผุดโครงการสำนักงานสีเขียว นำร่องสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรภายในสำนักงาน ทั้งการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน รณรงค์จิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมในการประหยัดทรัพยากร และเป็นตัวอย่างในการลดการใช้พลังงานให้กับองค์กรสื่ออื่นๆ ด้วยการงดการออกอากาศช่วงที่มีปริมาณผู้ชมน้อย

นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักฝ่ายรายการ และหัวหน้าโครงการสำนักสีเขียว หรือ Green Office  เปิดเผยว่า ตั้งแต่ไทยพีบีเอสย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่ทำการใหม่ได้มีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการสร้างตึกซึ่งออกแบบมาเพื่อประหยัดงาน ด้วยการใช้กระจกเป็นวัสดุหลักเพื่อให้แสงส่องเข้าถึง ซึ่งจะช่วยในการลดการใช้ไฟฟ้า พร้อมกับการเพิ่มพื้นที่ต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบอาคารด้วย

นายวันชัย กล่าวเสริมว่า จากสถิติการใช้ทรัพยากรในองค์กรที่ผ่านมาพบว่า องค์กรมีภาระในการชำระค่าไฟฟ้าสูงถึงเดือนละ 2,000,000 กว่าบาท และกระดาษวันละ 10,000 แผ่น เฉลี่ยปีละ 3,000,000 แผ่น ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงริเริ่มโครงการดังกล่าว ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานปิดน้ำ,ปิดไฟ,ปิดคอมพิวเตอร์,ปิดประตู เพื่อประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งการใช้กระดาษ 2 หน้า ฯลฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานจนเป็นวิถีชีวิตของคน ไม่ใช่ภาระของคนในอนาคต

นอกจากนี้ ทางสถานีได้งดออกอากาศในช่วงเวลา 02.00-05.00 น. เนื่องจากเล็งเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ชมในปริมาณที่ไม่มากนัก จึงเลือกที่จะออกอากาศในช่วงเวลา 05.01-01.59 น. แทนซึ่งจะเป็นหารช่วยประหยัดพลังงานได้ รวมถึงการเป็นต้นแบบให้กับองค์กรสื่ออื่น ๆ ด้วย

ขณะที่ นายมงคล ลีลาธรรม รองผู้อำนวยการและปฏิบัติหน้าที่ และที่ปรึกษาโครงการสำนักสีเขียว กล่าวว่า ปัจจุบันพลังงานในโลกเหลือน้อยและไม่เพียงพอกับความต้องการใช้พลังงานของทุกคน ไทยพีบีเอสในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะ จึงต้องการสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้ประชาชน โดยคาดหวังว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และหากทุกอาคารในประเทศไทยลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และประเทศไทยอาจไม่ต้องสร้างเขื่อน ลดการนำเข้าพลังงานได้

นอกจากนี้ ทางสถานีได้งดออกอากาศในช่วงเวลา 02.00-05.00 น. เนื่องจากเล็งเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้ชมในปริมาณที่ไม่มากนัก จึงเลือกที่จะออกอากาศในช่วงเวลา 05.01-01.59 น. แทนซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ รวมถึงการเป็นต้นแบบให้กับองค์กรสื่ออื่น ๆ ด้วย

รวมถึง องค์กรได้มีโครงการประหยัดงาน อื่นๆ ได้แก่ ธนาคารขยะ โดยให้พนักงานนำขยะมาขาย เพื่อแปรรูป และจัดจำหน่าย และโครงการปลูกผักบนดาดฟ้าขององค์กร และการใช้พลังงานลม จากกังหันลม อีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน