สถานการณ์โครงการรับจำนำข้าว

สถานการณ์โครงการรับจำนำข้าว

สถานการณ์โครงการรับจำนำข้าว

รูปข่าว : สถานการณ์โครงการรับจำนำข้าว

สถานการณ์โครงการรับจำนำข้าว ประธานสหพันธ์เกษตรกรเชียงใหม่ ระบุว่า แม้โครงการรับจำนำข้าวจะให้ประโยชน์กับชาวนา แต่ก็มีช่องโหว่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

รถเกี่ยวข้าวเร่งเก็บเกี่ยวข้าวให้กับชาวนาในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเข้าโครงการรับจำนำข้าวปี 2555/2556 รอบที่ 2 ก่อนที่ฝนจะตกเพื่อไม่ให้ข้าวมีความชื้นสูงเกินกำหนด เพราะจะถูกตัดราคา โดยชาวนาส่วนหนึ่งระบุว่าแม้ขั้นตอนในโครงการรับจำนำข้าวจะค่อนข้างยุ่งยาก แต่ทำให้ขายข้าวราคาสูงขึ้นกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา

ด้านผู้ค้าข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าการรับจำนำข้าวในฤดูกาลนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชาวนาทยอยนำข้าวมาจำนำกับโรงสีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมา สามารถช่วยดึงราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น

ประธานสหพันธ์เกษตรกรเชียงใหม่ ระบุว่า แม้ว่าโดยภาพรวมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชาวนาจะได้รับประโยชน์จริง แต่ก็ยังมีช่องโหว่ที่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่เข้ามาร่วมโครงการ จึงอยากให้สหกรณ์การเกษตรเข้ามาดำเนินการรับจำนำข้าวแทนโรงสีของเอกชน

สำหรับโครงการรับจำนำข้าว ปี 2555/2556 รอบที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงสีเอกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคกลาง เปิดจุดรับจำนำข้าวรวม 29 แห่ง โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ คาดการณ์ว่าจะมีชาวนานำข้าวมาเข้าร่วมโครงการประมาณ 1 แสนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 80-90 ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีทั้งหมด 1 แสน 2 หมื่นตัน


กลับขึ้นด้านบน