กองทัพอากาศชู"โครงการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ" ฟื้นป่าเสื่อมโทรม

กองทัพอากาศชู"โครงการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ" ฟื้นป่าเสื่อมโทรม

กองทัพอากาศชู"โครงการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ" ฟื้นป่าเสื่อมโทรม

รูปข่าว : กองทัพอากาศชู"โครงการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ" ฟื้นป่าเสื่อมโทรม

กองทัพอากาศชู กองทัพอากาศร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เพื่อนำร่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและสร้างพื้นที่ป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ เน้นเป้าหมายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง พิษณุโลกและพื้นที่ป่าภาคเหนือตอนล่าง 3,000 ไร่ โดยนับเป็นการนำร่องโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ครั้งแรก

ปฏิบัติการปลูกป่าทางอากาศโดยเครื่องบินบีที 67 นำเมล็ดพันธุ์ไม้ประจำถิ่น จากกองบิน 46 ไปโปรยในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง ภูทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเครือข่ายมวลชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชผสมดินเหนียวและปุ๋ย ตามโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ คืนผืนป่าถวายพ่อของแผ่นดิน นำร่องฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าเสื่อมโทรมในภาคเหนือตอนล่าง สอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของรัฐบาล

กองทัพอากาศมีเครื่องบินบีที 67 ประจำการที่กองบิน 46 พิษณุโลกรวม 8 เครื่อง และแม้จะใช้งานมากว่า 10 ปี หลังผ่านการดัดแปลงจากเครื่องที่ปลดประจำการแล้ว แต่ทำหน้าที่หลักในภารกิจทำฝนหลวง ดับไฟป่า เสริมด้วยภารกิจโปรยเมล็ดพันธุ์พืชในช่วงต้นฤดูฝน และมีบทบาทในการบินโปรยน้ำสลายหมอกควันภาคเหนือช่วงที่ผ่านมา โดยเน้นให้ทุกภารกิจมีความคุ้มค่า

การโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลูกป่า นอกเหนือจากการนำต้นกล้าปลูกลงดินซึ่งได้ผลมากกว่า ขณะที่การโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศอาจได้ผลเพียงร้อยละ 30 -40 แต่เป็นทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เข้าถึงยาก ซึ่งบางพื้นที่เคยถูกบุกรุกเข้าไปทำกินและเป็นฐานที่มั่นในช่วงการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมมานาน

โครงการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผน 5 ปี เน้นฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยใช้พืชประจำถิ่น เช่น มะค่าโมง กะบก พะยูง พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และประจวบคีรีขันธ์ รวม 5,000 ไร่ ซึ่งเป็นการนำร่องโปรยเมล็ดพันธุ์พืชยืนต้นขนาดใหญ่ครั้งแรก หลังจากเคยบินโปรยเมล็ดพันธุพืชชนิดเล็กได้ผลมาแล้ว
 


กลับขึ้นด้านบน