ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมดอนเมือง กล่าวพันธสัญญาเสียงสร้างสรรค์

ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมดอนเมือง กล่าวพันธสัญญาเสียงสร้างสรรค์

ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมดอนเมือง กล่าวพันธสัญญาเสียงสร้างสรรค์

รูปข่าว : ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมดอนเมือง กล่าวพันธสัญญาเสียงสร้างสรรค์

ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมดอนเมือง กล่าวพันธสัญญาเสียงสร้างสรรค์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวย้ำให้ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ยึดแนวทางสมานฉันท์ เพื่อลดความขัดแย้ง และทำให้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ผู้สมัคร ต่างร่วมกล่าวพันธสัญญาที่จะหาเสียงแบบรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 คน ร่วมกล่าวพันธสัญญาที่จะรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกรณีรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้ที่จะให้อภัย โดยไม่ใส่ร้ายป้ายสี และพร้อมยอมรับผลการเลือกตั้ง เพื่อความสมานฉันท์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม โดยลดการร้องเรียนการเลือกตั้งที่จะตามมา

ขณะที่ในช่วงบ่ายก็จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงข้อห้าม และการกระทำที่มีลักษณะหรือเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แก่ผู้สนับสนุน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง

นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม ระบุว่า การนำแนวคิดสมานฉันท์มาใช้กับการเลือกตั้ง เป็นเพราะต้องการลดปริมาณเรื่องร้องเรียน และคำร้องคัดค้านที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ที่นำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามปัยจัยสำคัญของการเลือกตั้ง คือความตั้งใจจริงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่จะปฎิบัติตามระเบียบและกฎหมาย

กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม กล่าวยอมรับว่า คาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักการเมืองรุ่นต่อไป และน่าจะเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นปัจจัยให้การทำหน้าที่ของทุกฝ่ายเกิดความเป็น กลางและเป็นธรรม แทนการเลือกปฏิบัติหรือตามใบสั่งทางการเมือง ทั้งนี้ก็กล่าวย้ำหากมีเรื่องร้องเรียนตามหลักพิจารณาของ กกต.จะต้องมีความรอบครอบและหลักฐานอ้างอิงชัดเจน จึงต้องใช้เวลาในการพิจารณา ซึ่งอาจล่าช้าไปบ้าง

สำหรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนนี้ และจะมีการเลือกตั้งจริงในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน โดยผู้สมัครลงรับเลือกตั้งที่ถูกตั้งข้อสังเกตถึงการแข่งขันทางการเมืองสูง คือ ผู้สมัครจาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัครหมายเลข 8 จากพรรคประชาธิปัตย์ และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครหมายเลข 9 จากพรรคเพื่อไทย


กลับขึ้นด้านบน