ชาวบ้านสมุทรสงคราม เรียกร้องทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำ หลังส่งผลกระทบประมงชายฝั่ง

ชาวบ้านสมุทรสงคราม เรียกร้องทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำ หลังส่งผลกระทบประมงชายฝั่ง

ชาวบ้านสมุทรสงคราม เรียกร้องทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำ หลังส่งผลกระทบประมงชายฝั่ง

รูปข่าว : ชาวบ้านสมุทรสงคราม เรียกร้องทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำ หลังส่งผลกระทบประมงชายฝั่ง

ชาวบ้านสมุทรสงคราม เรียกร้องทบทวนโครงการบริหารจัดการน้ำ หลังส่งผลกระทบประมงชายฝั่ง การสร้างทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงมาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท ทำให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสงครามกังวลว่า จะได้รับผลกระทบกับการทำประมงชายฝั่ง ขณะที่นักวิชาการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำบอกว่า อาจจะทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมากขึ้น

ชาวตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องรับจ้างแกะหอยแมงภู่เป็นรายได้เสริมในช่วงนี้ หลังหอยที่เลี้ยงไว้บริเวณชายฝั่งตายเป็นจำนวนมาก เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ชาวบ้านเชื่อว่า เกิดจากน้ำจืดที่ถูกระบายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการสัญญา A5 หรือ การสร้างทางผันน้ำจากแม่น้ำปิง มาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ชาวบ้านกังวลว่า จะยิ่งทำให้เกิดผลกระทบกับการทำประมงชายฝั่ง

ด้าน รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร ปธ.อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย บอกว่า ทางผันน้ำที่ต้องแบ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเกือบครึ่งในฤดูแล้ง อาจส่งผลให้น้ำทะเลหนุนสูงจนส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในกรุงเทพ และจังหวัดใกล้เคียง และยังอาจจะทำให้เกิดเมืองหรือชุมชนใหม่ ทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน