กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ แนะ ก.อุตสาหกรรม ดัน8ปัญหาเร่งแก้"กากของเสีย-สารพิษ

กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ แนะ ก.อุตสาหกรรม ดัน8ปัญหาเร่งแก้"กากของเสีย-สารพิษ

กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ แนะ ก.อุตสาหกรรม ดัน8ปัญหาเร่งแก้"กากของเสีย-สารพิษ

รูปข่าว : กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ แนะ ก.อุตสาหกรรม ดัน8ปัญหาเร่งแก้"กากของเสีย-สารพิษ

กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ แนะ ก.อุตสาหกรรม ดัน8ปัญหาเร่งแก้ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมจับมือผลักดันแก้ไขปัญหา 8 ประเด็นสำคัญ

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยนางภารดีจงสุขธนามณี รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่ 3ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังบรรยายสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ (1)ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกอาทิ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว และกรณีกากของเสียอันตรายที่หายไปจากระบบ 

 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ยังขอรับฟัง (2)แนวทางการจัดการปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่น นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมตะวันออกนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอลในพื้นที่จังหวัดระยอง (3)กรณีปัญหาตะกอนไฮโดรปิโตรเลียมในอ่าวประดู่ปัญหาไอระเหยสารอินทรีย์ที่ยังเกินมาตรฐาน ควันดำที่จากปล่องควันของโรงงานและการเกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งจากรถขนถ่ายสารเคมีอันตราย (4)ติดตามนโยบายในการอนุญาตและการจัดการปัญหาการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตถ่านโค้ก
 
รวมทั้ง( 5)ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการสามสามัคคีเพื่อทำการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมของโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (6)กรณีการพัฒนาเหมืองแร่โปรแตชที่จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงและการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการเหมืองแร่ทองคำอัครไมนิ่งจังหวัดพิจิตร (7) ปัญหาน้ำเน่าปลาตายเป็นประจำในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และกรณีภาคองค์กรเอกชนได้สำรวจพบว่า ในพื้นที่คลองชลองแวงในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ์ มีปริมาณตะกั่วในตะกอน และเนื้อปลาเป็นจำนวนมาก ตลอดจน(8)การควบคุมคุณภาพของบริษัทเอกชนที่ให้การรับรองมาตรฐาน ISO และการจัดทำและพัฒนาระบบ ISO 14001 และ ISO26000 
 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า แต่ละปัญหา ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้างต้น ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รวมถึงสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาในวันดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการฯ จะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาต่างๆให้ผู้ประกอบการและประชาชนต่อไป    

** ขอบคุณภาพจาก Green peace

 


กลับขึ้นด้านบน