สปช.ส่งความเห็นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.ส่งความเห็นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.ส่งความเห็นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : สปช.ส่งความเห็นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

สปช.ส่งความเห็นทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วิป สปช. ระบุว่า สปช.ได้ส่งความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว โดยพร้อมสนับสนุนการจัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

นายอลงกรณ์ พลบุตร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ วิป สปช. เปิดเผยว่า นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 14 พ.ค.2558 โดยสาระสำคัญเป็นการชี้แจงมติของ สปช.ที่มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อกรณีควรจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

และยังเสนอให้ขยายเวลาการออกเสียงลงประชามติอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน จากเดิมที่ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติปี 2552 กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน โดยอ้างอิงว่าช่วงเวลาที่สั้น อาจไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายสำเนาร่างรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนกว่า 47 ล้านฉบับ และเป็นช่วงเวลาที่น้อยเกินไปที่จะศึกษาและทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง

พร้อมกันนี้ได้กล่าวปฏิเสธเจตนาที่หวังยืดเวลาเพื่อต่ออายุการทำงาน แต่มองว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ประชาชนควรมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลอย่างละเอียดและรอบด้าน


กลับขึ้นด้านบน