มาตรการ 100 วันห้ามเผาไร้ผล ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ยังวิกฤต

มาตรการ 100 วันห้ามเผาไร้ผล ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ยังวิกฤต

มาตรการ 100 วันห้ามเผาไร้ผล ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ยังวิกฤต

รูปข่าว : มาตรการ 100 วันห้ามเผาไร้ผล ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ยังวิกฤต

มาตรการ 100 วันห้ามเผาไร้ผล ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่ยังวิกฤต ปัญหาหมอกควันไฟป่าในปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานสูงเป็นอันดับ 3 ของภาค และยอดผู้ป่วย 4 โรคสะสมพุ่งสูงถึง 68,000 กว่าราย ทำให้ทางจังหวัดเตรียมปรับแผนการรัมมือในปีหน้า โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทนข้าวโพด เพื่อลดการเผา ขณะที่นักวิชาการระบุ ในภาพรวมยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะมาตราการห้ามเผา 100 วัน ซึ่งปฏิบัติจริงไม่ได้ เพราะขาดทางเลือกให้แก่เกษตรกร

กราฟแสดงจุดความร้อนที่คาดว่าเป็นการเผาในที่โล่ง หรือจุดฮ็อตสปอต (Hot Spot) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และปี 2556 แสดงให้เห็นว่าเกิดการเผาไม่แตกต่างกัน ทำให้นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่า การแก้ปัญหาหมอกควันด้วยการประกาศมาตรการควบคุมไม่ให้เผาในช่วง 100 วันอันตราย คือตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ผลเนื่องจากไม่มีแผนรองรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่จะต้องเผาเป็นประจำอยู่แล้ว

ขณะที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่า ปีนี้จุดความร้อนหรือจุดฮ็อตสปอท (Hot Spot) ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากนี้จะนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปทบทวนเพื่อสร้างกลยุทธในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และต้องมีแผนการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ต้องเผาให้แก่เกษตรกรแทนการปลูกข้าวโพด หรือพืชที่ต้องทำการเผาทุกปีรองรับด้วย

ข้อมูลจากการประชุมสรุปปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อ ต่อลูกบาตรเมตรทั้งสิ้น 25 วัน ถือเป็นอันดับ 2 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 12,758 ไร่ โดยอำเภอที่เกิดไฟป่ามากที่สุดคือ อำเภอดอยสะเก็ด 210 ครั้ง ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีผู้ป่วยสะสมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 68,000 ราย 


กลับขึ้นด้านบน