"ประมง-แม่โจ้" ตรวจสภาพแม่น้ำปิง หลังพบปลาทับทิมตายแล้วกว่าแสนตัว

"ประมง-แม่โจ้" ตรวจสภาพแม่น้ำปิง หลังพบปลาทับทิมตายแล้วกว่าแสนตัว

"ประมง-แม่โจ้" ตรวจสภาพแม่น้ำปิง หลังพบปลาทับทิมตายแล้วกว่าแสนตัว

รูปข่าว : "ประมง-แม่โจ้" ตรวจสภาพแม่น้ำปิง หลังพบปลาทับทิมตายแล้วกว่าแสนตัว

สำนักงานประมงร่วมกับ นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมตรวจสภาพน้ำในแม่น้ำปิง หลังปลาทับทิมในกระชัง ในอำเภอสารภี และอำเภอเมือง เชียงใหม่ ทยอยตายรวมกว่าแสนตัว เกษตรกรคาด ขาดออกซิเจน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี และ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำปลาทับทิม มาวางขายในราคาถูก หลังปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังกว่า 100 กระชัง จำนวนกว่า 1 แสนตัว ทยอยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 4 ล้านบาท

 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเชื่อว่า สาเหตุมาจากการปล่อยน้ำเสียจากคลองแม่ข่า ลงสู่แม่น้ำปิง โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประมง และนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเข้าเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมาก
 
ที่จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำมูล บ้านดงบัง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เร่งนำปลาที่ลอยตายกว่า 1 แสนตัวออกจากกระชัง เพื่อป้องกันน้ำเสีย พร้อมใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำเพิ่มค่าออกซิเจนและลดความแออัดของปลา สำหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 
นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า จากการตรวจวัดค่าออกซิเจนมีค่าน้อยกว่าค่าปกติ จึงเชื่อว่า สาเหตุที่ปลาตาย เกิดจากบริเวณนั้นมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังมานานกว่า 20 ปี ทำให้มีของเสียหมักหมมอยู่ใต้ท้องน้ำจำนวนมาก จึงทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำมีน้อย
 


กลับขึ้นด้านบน