กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงงดจดทะเบียนรถจดประกอบคาด 2 สัปดาห์บังคับใช้

กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงงดจดทะเบียนรถจดประกอบคาด 2 สัปดาห์บังคับใช้

กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงงดจดทะเบียนรถจดประกอบคาด 2 สัปดาห์บังคับใช้

รูปข่าว : กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงงดจดทะเบียนรถจดประกอบคาด 2 สัปดาห์บังคับใช้

กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงงดจดทะเบียนรถจดประกอบคาด 2 สัปดาห์บังคับใช้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามในร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถจดประกอบ เพื่อเป็นการเเก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี คาดว่ามีผลบังคับใช้ภายใน 2 สัปดาห์

กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถ ที่ประกอบชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือ รถจดประกอบและส่งเรื่องไปสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ไม่เกิน 2 สัปดาห์

โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ในรถยนต์ 4ประเภทคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือ บิ๊กไบด์ ในรถยนต์ประเภท โดยห้ามนำเข้าชิ้นส่วนตัวถังรถ และโครงคัสซีรถ หรือ

โครงคัสซีรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ครอบครองรถจดประกอบและต้องการจดทะเบียนติดตั้งก๊าซซึ่ง ไม่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ให้นำมาจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ส่วนกรณีรถที่ต้องผ่านการทดสอบจาก สมอ.หรือรถที่ไม่ได้ติดตั้งก๊าซ ต้องนำมาจดทะเบียนภายใน 1 ปี หากไม่นำมาจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จะถือว่าเป็นรถผิดกฎหมาย เมื่อถูกจับปรับตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก และยึดรถทันที


กลับขึ้นด้านบน