สพฐ.เตรียมปรับการศึกษาปี 57 เน้นพัฒนา "นักเรียน-ครู" ให้มีประสิทธิภาพ

สพฐ.เตรียมปรับการศึกษาปี 57 เน้นพัฒนา "นักเรียน-ครู" ให้มีประสิทธิภาพ

สพฐ.เตรียมปรับการศึกษาปี 57 เน้นพัฒนา "นักเรียน-ครู" ให้มีประสิทธิภาพ

รูปข่าว : สพฐ.เตรียมปรับการศึกษาปี 57 เน้นพัฒนา "นักเรียน-ครู" ให้มีประสิทธิภาพ

สพฐ.เตรียมปรับการศึกษาปี 57 เน้นพัฒนา ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้ปรับการจัดการศึกษา ปี 2557 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้เรียน, ครู และระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ระบุว่า ปีการศึกษา 2557 สพฐ.จะเพิ่มตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านวิชาการ ควบคู่คุณธรรม สามารถคิด วิเคราะห์ได้

 
ขณะที่ครูผู้สอนจะจัดทำมาตรฐานการผลิตครูทั้งระบบ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้ต่อเนื่อง ส่วนการบริหารจัดการ จะเน้นความคล่องตัว โดยจะกระจายอำนาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้มากขึ้น
 
ที่ประชุมยังเห็นชอบให้หน่วยงานกลางอย่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบการสอบคัดเลือกของนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งการสอบวัดประเมินความรู้ปีละ 2 ครั้ง และการสอบระบบรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย
 


กลับขึ้นด้านบน