กองทัพภาคที่ 4 ปรับแผนรักษาความปลอดภัย จ.สงขลา

กองทัพภาคที่ 4 ปรับแผนรักษาความปลอดภัย จ.สงขลา

กองทัพภาคที่ 4 ปรับแผนรักษาความปลอดภัย จ.สงขลา

รูปข่าว : กองทัพภาคที่ 4 ปรับแผนรักษาความปลอดภัย จ.สงขลา

กองทัพภาคที่ 4 ปรับแผนรักษาความปลอดภัย จ.สงขลา กองทัพภาคที่ 4 ปรับโครงสร้างงานความมั่นคงในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และเตรียมส่งมอบงานให้ฝ่ายตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองดูแล หลังสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่คลี่คลาย

พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อำเภอจะนะ สะบ้าย้อย นาทวี และอำเภอเทพา ได้คลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมา หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคง ช่วงปลายปี 2552 และกองทัพอยู่ระหว่างปรับแผนโครงสร้างการทำงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ใหม่ ก่อนส่งมอบให้ฝ่ายปกครอง และตำรวจ

สถานการณ์เหตุร้ายในพื้นที่ขึ้นสูงสุด 104 เหตุการณ์ เมื่อปี 2550 และได้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ของทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน เหตุร้ายในพื้นที่ลดลงเหลือ 7 เหตุการณ์ในปี 2555

ในช่วงกลางเดือนนี้ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการต่ออายุพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคาดว่าจะมีการปรับลดพื้นที่ใช้ พ.ร.ก.ใน 5 อำเภอของจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 


กลับขึ้นด้านบน