อนุกก.พิจารณาด้านเทคนิคฯเร่งพิจารณาบริษัทประมูลโครงการน้ำ

อนุกก.พิจารณาด้านเทคนิคฯเร่งพิจารณาบริษัทประมูลโครงการน้ำ

อนุกก.พิจารณาด้านเทคนิคฯเร่งพิจารณาบริษัทประมูลโครงการน้ำ

รูปข่าว : อนุกก.พิจารณาด้านเทคนิคฯเร่งพิจารณาบริษัทประมูลโครงการน้ำ

อนุกก.พิจารณาด้านเทคนิคฯเร่งพิจารณาบริษัทประมูลโครงการน้ำ คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านเทคนิคในโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า 350,000 ล้านบาท ยังไม่สรุปบริษัทผู้ผ่านเกณฑ์ โดยจะเร่งพิจารณาภายในสุดสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทันการพิจารณา และเรียกบริษัทผู้ชนะเข้าต่อรองราคาในวันจันทร์

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเร่งรัดคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านเทคนิค สรุปชื่อบริษัทผู้ผ่านเกณฑ์ประมูล เพื่อดำเนินการในโครงการบริษัทจัดการน้ำให้แล้วเสร็จในสุดสัปดาห์นี้

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ เปิดเผยว่า กระบวนการคัดเลือกจะไม่ล่าช้าไปกว่ากรอบที่กำหนดไว้ และจะส่งหนังสือไปยังบริษัท 4 รายที่เข้าร่วมประมูล เพื่อเตรียมพร้อมเข้าเจรจาต่อรองราคาในช่วงบ่ายของวันจันทร์ หลังสรุปชื่อบริษัทผู้ผ่านเกณฑ์ในช่วงเช้า

ประธานคณะกรรมการพิจาณาระบุว่าหลังได้บริษัทผู้ผ่านการประมูลรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาราคากลางของวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด สำหรับกลุ่มบริษัทที่ยื่นซองประมูลราคา และเอกสารทางเทคนิคโครงการ ได้แก่คือ บริษัทอิตาเลี่ยนไทย, เค-วอเตอร์, ล็อกซ์เล่ย์ และบริษัทซัมมิท-เอสยูที

ผลการพิจารณาซองเทคนิคและซองราคาการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ มูลค่า 350,000 ล้านบาท รวม 9 แผนงาน เป็นการตัดสินรอบสุดท้าย เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ก็มีรายงานว่า คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกรอบสุดท้ายได้ บริษัท กิจการร่วมค้า ไอทีดี พาวเวอร์ ไชน่า เจวี บริษัทในเครืออิตาเลียนไทย ได้ 5 แผนงาน บริษัท เค-วอเตอร์ จากเกาหลีใต้ 3 แผนงาน และ กลุ่มบริษัทค้าร่วมล็อกซเล่ย์ ได้ 1 แผนงาน ซึ่งในวันจันทร์หลังประกาศรายชื่อบริษัทผู้ผ่านการประมูลอย่างเป็นทางการเข้าสู่กระบวนการต่อรองราคา เพื่อจะดำเนินการตามกรอบเวลากู้ยืมเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติบริหารจัดการน้ำ ได้ทันวันที่ 30 มิถุนายนนี้


กลับขึ้นด้านบน