เร่งแก้ปัญหาครูสอนเด็กพิเศษขาดแคลน

เร่งแก้ปัญหาครูสอนเด็กพิเศษขาดแคลน

เร่งแก้ปัญหาครูสอนเด็กพิเศษขาดแคลน

รูปข่าว : เร่งแก้ปัญหาครูสอนเด็กพิเศษขาดแคลน

เร่งแก้ปัญหาครูสอนเด็กพิเศษขาดแคลน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สั่งให้ผู้บริหารการศึกษาเด็กพิเศษทุกแห่ง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนครู และส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชุมร่วมกับผู้บริหารการศึกษาเด็กพิเศษทั่วประเทศไทย เพื่อหาทางออกให้กับเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กพิเศษ และเด็กพิเศษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ที่โรงแรมวังใหม่ จังหวัดสตูล หลังพบว่าครูที่มีความสามารถในการสอนเด็กพิเศษโดยตรงขาดแคลน

นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ บอกว่า ครูที่มีความรู้โดยตรงในการสอนเด็กกลุ่มนี้ยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่จึงยังใช้ระบบการเรียนการสอนแบบปกติ แม้ในเบื้องต้นจะมีการจัดฝึกอบรมครู แต่ก็ยังมีบุคคลกรน้อย จึงต้องเร่งสรรหาครูที่มีความรู้โดยตรง เข้ามาสอนมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เด็กพิเศษสามารถเรียนในวิชาชีพเสริม เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวและสังคม


กลับขึ้นด้านบน