เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่

เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่

เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่

รูปข่าว : เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่

 เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างเครือข่ายจัดการน้ำภาคประชาชนและภาครัฐ ในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำยม

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ กว่า 200 คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการบูรณาการจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วมพัฒนาลุ่มน้ำ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดตั้งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำยมทั้งระบบแบบบูรณาการ

นายรอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิอุทกพัฒน์ ได้ร่วมทำงานกับภาคประชาชนในจังหวัดแพร่ มาแล้ว 3 ปี มีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำกว่า 10 โครงการ ซึ่งพบว่าภาคประชาชนมีการทำงานบริหารจัดการน้ำได้ดี สามารถสานต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในภาคเหนือ จึงต้องเฝ้าระวังพายุฝนและฝนทิ้งช่วง ที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วง 3 เดือนนี้ พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์คาดการณ์ฝนตกล่วงหน้า 7 วัน หรือ มีเดียร์บ็อคซ์ ให้กับ อบต. ในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วย


กลับขึ้นด้านบน