"ปลอดประสพ"ลงพื้นที่จ.พิจิตร ก่อนประชุมครม.สัญจร

"ปลอดประสพ"ลงพื้นที่จ.พิจิตร ก่อนประชุมครม.สัญจร

"ปลอดประสพ"ลงพื้นที่จ.พิจิตร ก่อนประชุมครม.สัญจร

รูปข่าว : "ปลอดประสพ"ลงพื้นที่จ.พิจิตร ก่อนประชุมครม.สัญจร

 รัฐมนตรีหลายคนเร่งลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและสำรวจปัญหา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร วันที่ 9-10 มิถุนายน ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยจำนวนนี้มีเรื่องของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นรวมอยู่ด้วย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปติดตามโครงการก่อสร้างถนน ในตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ที่เสียหายจากอุทกภัยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบ ก่อนนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขณะที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเช่นกัน ได้เปิดเผยถึงการจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำยม โดยยืนยันว่า
จะไม่เดินหน้าก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น แต่จะหันมาดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็ก และแก้มลิงขนาดใหญ่ในตอนบน และตอนล่างของแม่น้ำยมแทน

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดพิจิตร กลับไม่ปรากฎการออกมาชุมนุมของประชาชนในพื้นที่ หลังหน่วยงานด้านความมั่นคงระบุว่า กลุ่มชาวนาจังหวัดพิจิตร เตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหากรณีชาวนากว่า 1,000 คน ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าว เนื่องจากถูกตรวจสอบกรณีจำนำข้าว เกินวงเงิน 500,000 บาท

ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานี หลายหน่วยงานเร่งจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรับรัฐมนตรีที่จะเดินทางมารับฟังปัญหาของชาวจังหวัดอุทัยธานี ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเตรียมความพร้อม ที่จะนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัด ตามยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ การท่องเที่ยว การเกษตร การสร้างสังคมที่ปลอดภัย การดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน