เต้นคัพเวอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่

เต้นคัพเวอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่

เต้นคัพเวอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่

รูปข่าว : เต้นคัพเวอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่

เต้นคัพเวอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพจัดกิจกรรมเต้น cover dance รณรงค์งดสูบบุหรี่ สร้างสถิติประเทศไทย โดยตั้งเป้าลดจำนวนให้ได้ร้อยละ 10 ภายใน 3 ปี

เยาวชนกว่า 1,700 คน ร่วมกิจกรรมเต้น Cover Dance รณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่สร้างสถิติประเทศไทย บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกพบผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 6 ล้านคน ส่วนประเทศไทยพบผู้สูบบุหรี่มากถึง 12.5 ล้านคน และที่น่าเป็นห่วง คือเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของอุตสาหกรรมบุหรี่ เพราะผู้สูบบุหรี่ 8 ใน 10 คน เริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 20 ปี ขณะที่ผู้ชายไทยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 50 ที่ยังสูบบุหรี่ เป็นหัวหน้าครอบครัว และอยู่ในวัยทำงาน แต่กลับต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ที่ผ่านมาภาครัฐมีมาตรการควบคุมยาสูบ แต่จำนวนผู้สูบยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดระบบบริการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ และขาดการเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี่

ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงตั้งเป้าลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายใน 3 ปี และเตรียมจัดบริการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ รวมถึงเพิ่มโอกาสเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้มากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน