กกต.กทม.เชื่อเลือกตั้งส.ส.ดอนเมืองล่วงหน้าไร้ปัญหา

กกต.กทม.เชื่อเลือกตั้งส.ส.ดอนเมืองล่วงหน้าไร้ปัญหา

กกต.กทม.เชื่อเลือกตั้งส.ส.ดอนเมืองล่วงหน้าไร้ปัญหา

รูปข่าว : กกต.กทม.เชื่อเลือกตั้งส.ส.ดอนเมืองล่วงหน้าไร้ปัญหา

กกต.กทม.เชื่อเลือกตั้งส.ส.ดอนเมืองล่วงหน้าไร้ปัญหา กกต.กทม. เชื่อว่า การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.เขตดอนเมือง จะไม่เกิดปัญหา เพราะมีผู้มาขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเพียง 185 คน พร้อมเตือนร้านค้าห้ามจำหน่าย จ่ายแจกสุราในวันนี้ (9 มิ.ย.)

วันนี้ที่สำนักงานเขตดอนเมืองได้จัดให้เป็นวันเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้า ส.ส.เขตดอนเมือง ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 185 คน โดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 FREE น. ได้มีประชาชนทยอยกันมาใช้สิทธิ์กันบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งไว้ แต่ในวันนี้มีเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ก็ยังมีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 16 มิถุนายนได้

ขณะที่ กกต.กทม. เชื่อว่า การใช้สิทธิ์ล่วงหน้า ที่มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ เพียง185 คน แต่เชื่อว่าในวันที่ 16 มิถุนายน จะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก เพราะการเลือกตั้งมีการแข่งขันกันสูง นอกจากนี้ กกต.กทม. ยังร้านค้าเตือนห้าม จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในวันนี้ไปจนถึงเวลา 24.00 น. หากฝ่าฝืนต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


กลับขึ้นด้านบน