จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเสนอครม.ของบฯ 23 ล้านบาท ปรับปรุง"บึงบอระเพ็ด"

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเสนอครม.ของบฯ 23 ล้านบาท ปรับปรุง"บึงบอระเพ็ด"

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเสนอครม.ของบฯ 23 ล้านบาท ปรับปรุง"บึงบอระเพ็ด"

รูปข่าว : จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเสนอครม.ของบฯ 23 ล้านบาท ปรับปรุง"บึงบอระเพ็ด"

จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเสนอครม.ของบฯ 23 ล้านบาท ปรับปรุง จังหวัดนครสวรรค์เตรียมของบประมาณ 23 ล้านบาท ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หลังพบว่าขณะนี้ บึงบอระเพ็ด ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังประสบปัญหาด้านนิเวศ ทั้งปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดน้อยลง จนเข้าขั้นวิกฤติ ทำให้พันธุ์ปลา และสัตว์น้ำ มีปริมาณลดลงตามไปด้วย

การใช้เรือเร็วออกตระเวนในพื้นที่หวงห้ามการทำประมงของบึงบอระเพ็ด เป็นมาตราการป้องกันการลักลอบจับสัตว์น้ำของหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ด หลังระดับน้ำที่เหลือน้อยในบึงบอระเพ็ด ทำให้ชาวประมงบางส่วน เริ่มหาปลารุกล้ำ เขตหวงห้าม แต่สภาพบึงที่ตื้นเขิน ทำให้การใช้เรือตรวจการเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนต้องมีการจัดชุดเฉพาะกิจ เข้าไปประจำบริเวณกลางบึงบอระเพ็ดตลอด 24 ชั่วโมง
                         
บึงบอระเพ็ด เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีพื้นที่กว่า 130,000 ไร่ นอกจากเป็นแหล่งน้ำสำคัญของเกษตรกรและชาวประมงแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ด้วยความหลากหลายทางชีววิทยา ทั้งพันธ์สัตว์และพืชน้ำที่สำคัญ

แต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ด กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ล่าสุดมีระดับกักเก็บน้ำเหลือเพียง 21 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งต่ำกว่าจุดวิกฤตถึง 1 เมตร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่วางไข่ของปลา ทำให้ประมงจังหวัดนครสวรรค์ ต้องเร่งขุดลอกตะกอนดิน เป็นเนื้อที่กว่า 10 ไร่ เพื่อให้ปลามีแหล่งวางไข่เพิ่มมากขึ้น
                        
วิกฤตบึงบอระเพ็ด ทำให้จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเสนอโครงการเพื่อพัฒนาบึงบอระเพ็ด ในการประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างในวันที่ 9-10 มิถุนายนนี้ โดยจะเสนอจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว บริเวณอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด รวมงบประมาณจำนวน 23 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน