ลักษณะลมประเภทต่างๆตามหลักพยากรณ์อากาศ

ลักษณะลมประเภทต่างๆตามหลักพยากรณ์อากาศ

ลักษณะลมประเภทต่างๆตามหลักพยากรณ์อากาศ

รูปข่าว : ลักษณะลมประเภทต่างๆตามหลักพยากรณ์อากาศ

ลักษณะลมประเภทต่างๆตามหลักพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศ มักจะบอกความเร็วลม ในวันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับศัพท์วิชาการของอุตุนิยมวิทยาเรื่องลม

ความเร็วลมที่ระดับสูง 10 เมตรจากพื้นดินในที่โล่งแจ้ง คำแรกคือลมสงบ ลักษณะคือ ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรงๆ ความเร็วลม น้อยกว่า 1 นอต หรือน้อยกว่า 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คำต่อมาคือลมเบา สัญลักษณ์ควันลอยตามลม แต่ระบุทิศไม่ได้ ศรลมไม่หันไปตามทิศลม ความเร็วลม 1-3 นอต หรือ 1-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คำที่สามคือลมอ่อน ลักษณะคือ รู้สึกลมพัดที่ใบหน้า ใบไม้แกว่งไกว ศรลมหันไปตามทิศลม ความเร็วคือ 4-6 นอต หรือ 6-11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คำที่สี่คือลมโชย ใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆกระดิก ธงปลิว ความเร็วลม 7-10 นอต หรือ 12-19กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลมปานกลาง มีฝุ่นตลบ กระดาษปลิว ความเร็วลม 11-16 นอต หรือ 20-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลมแรง ความเร็วลม 17-21 นอต หรือ 29-38 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

ลมจัด กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ความเร็ว 22-27 นอต หรือ 39-49 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

ในการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จะอธิบายว่าแต่ละภาคเป็นลมทิศไหน ความเร็วเท่าไร เช่น ช่วงนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแรงที่สุด คือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่ความจริงตามหลักพยากรณ์ต้องดูลมหลายระดับ ทั้งระดับผิวพื้นและระดับบน ซึ่งลมที่มีอิทธิพลต่อฝน คือลมระดับล่าง ถึง 600 เมตร 


กลับขึ้นด้านบน