กบอ.ประกาศบริษัทผ่านเกณฑ์เทคนิคประมูลน้ำ

กบอ.ประกาศบริษัทผ่านเกณฑ์เทคนิคประมูลน้ำ

กบอ.ประกาศบริษัทผ่านเกณฑ์เทคนิคประมูลน้ำ

รูปข่าว : กบอ.ประกาศบริษัทผ่านเกณฑ์เทคนิคประมูลน้ำ

กบอ.ประกาศบริษัทผ่านเกณฑ์เทคนิคประมูลน้ำ บริษัท ไอทีดี พาวเวอร์ ไชน่า เจวี ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างไทย - จีน ชนะการประมูลโครงการบริหารจัดการน้ำไปได้มากที่สุด 5 โครงการ ขณะที่บริษัท เค วอเตอร์ ของเกาหลีใต้ได้ไป 2 โครงการ ที่เหลือเป็นของบริษัท เอสยูที ซัมมิท และล็อกซเล่ย์ แต่ยังต้องมีการเจรจาต่อรองด้านราคาในช่วงบ่ายวันนี้

บริษัท ไอทีดี พาวเวอร์ ไชน่า เจวี ได้รับการคัดเลือก จากงานเทคนิคใน 5 กลุ่มโครงการ ได้แก่ การจัดผังป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ การปรับปรุงลำน้ำ สร้างอ่างเก็บน้ำใน 17 ลุ่มแม่น้ำ ในวงเงินรวม 110,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัท เค วอเตอร์ ชนะงานเทคนิค ใน 2 กลุ่มโครงการ คือ การสร้างอ่างเก็บน้ำลุ่มเจ้าพระยา การบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานและทางผันน้ำ รวมวงเงิน 163,000 ล้านบาท

บริษัท เอสยูที - ซัมมิท ได้กลุ่มงานจัดผังป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ วงเงิน 14,000 ล้านบาท ส่วนล็อกซเล่ย์ได้กลุ่มงานระบบพยากรณ์คลังข้อมูลรวม 4,000 ล้านบาท รวมวงเงินในโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด 290,000 ล้านบาท ซึ่งแต่ละบริษัทเสนอราคาประมูลตามกรอบที่ระบุไว้

จากนั้นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบ และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยได้เปิดซองราคาที่เก็บไว้ในตู้นิรภัย โดยจะเปิดซองของบริษัทที่ได้ชนะคะแนนด้านเทคนิคเป็นอันดับแรกก่อน

จากนั้นจะดำเนินการต่อรองราคาในช่วงบ่ายวันนี้ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ พร้อมจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติในวันที่ 18 มิถุนายนนี้


กลับขึ้นด้านบน