"เชียงใหม่" พบผู้ป่วย "ไข้เลือดออก" เกือบ 2,000 คน ระบาดหนักในรอบ 5 ปี

"เชียงใหม่" พบผู้ป่วย "ไข้เลือดออก" เกือบ 2,000 คน ระบาดหนักในรอบ 5 ปี

"เชียงใหม่" พบผู้ป่วย "ไข้เลือดออก" เกือบ 2,000 คน ระบาดหนักในรอบ 5 ปี

รูปข่าว : "เชียงใหม่" พบผู้ป่วย "ไข้เลือดออก" เกือบ 2,000 คน ระบาดหนักในรอบ 5 ปี

ไข้เลือดออกระบาดในบางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยแล้วเกือบ 2,000 คน มากสุดที่อำเภอแม่อาย ซึ่งเป็นการระบาดที่หนักกว่า 5 ปี ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลังไข้เลือดออกในเขตเมืองเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคนี้มากขึ้น

 
นายจำนงค์ สุวรรณ์ หัวหน้างานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยกว่า 1 พัน 700 คน อำเภอที่มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ อำเภอแม่อาย รองลงมา คือ อำเภอแม่ริม
 
ส่วนอำเภอเมืองมีผู้ป่วยแล้ว 304 คน ภาพรวมผู้ป่วยปี 2556 เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ปีนี้ช่วงเดือนพฤษภาคม มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด และมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 2 คน 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน