คนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้องกทม.เปลี่ยนที่ตั้งห้องน้ำ บริเวณเกาะพญาไท

คนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้องกทม.เปลี่ยนที่ตั้งห้องน้ำ บริเวณเกาะพญาไท

คนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้องกทม.เปลี่ยนที่ตั้งห้องน้ำ บริเวณเกาะพญาไท

รูปข่าว : คนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้องกทม.เปลี่ยนที่ตั้งห้องน้ำ บริเวณเกาะพญาไท

คนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ร้องกทม.เปลี่ยนที่ตั้งห้องน้ำ บริเวณเกาะพญาไท เครือข่ายคนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เรียกร้องให้บริษัทที่รับสัมปทานปรับปรุงภูมิทัศน์จากกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งห้องน้ำบริเวณเกาะพญาไทใหม่ เพื่อความเหมาะสม

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดระเบียบผู้ค้าในที่สาธารณะ โดยมีผู้แทนจากสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กลุ่มคนอนุรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เครือข่ายประชาคมอนุสาวรีย์ชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยขณะนี้กทม.ดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้า เพิ่มไฟส่องสว่างโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จัดทำสวนสาธารณะ และสร้างทางเดินเชื่อมต่อรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คืบหน้าร้อยละ 98 แต่พบปัญหาในหลายจุด ที่ต้องดำเนินการแก้ไข เช่น ตำแหน่งของการติดตั้งห้องน้ำบริเวณเกาะพญาไท ที่มีความไม่เหมาะสม ซึ่งเครือข่ายคนรักษ์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขอให้ กทม.สั่งการให้บริษัท เปลี่ยนจุดติดตั้งห้องน้ำใหม่

นอกจากนี้เสนอให้บริษัทที่ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร ปรับแก้สัญญากับผู้เช่า โดยให้บริษัทสามารถเข้ามาบริหารพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ค้าบางกลุ่ม รวมทั้งให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการบริหารพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


กลับขึ้นด้านบน