ติดตาม "มติครม.สัญจร" จ.กำแพงเพชร เทงบฯพัฒนาพื้นที่กว่า 1,000 ล้านบาท

ติดตาม "มติครม.สัญจร" จ.กำแพงเพชร เทงบฯพัฒนาพื้นที่กว่า 1,000 ล้านบาท

ติดตาม "มติครม.สัญจร" จ.กำแพงเพชร เทงบฯพัฒนาพื้นที่กว่า 1,000 ล้านบาท

รูปข่าว : ติดตาม "มติครม.สัญจร" จ.กำแพงเพชร เทงบฯพัฒนาพื้นที่กว่า 1,000 ล้านบาท

ติดตาม ผลการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร มีมติเห็นชอบต่ออายุการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 90 วัน และยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ จากผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากเหตุขัดแย้งทางการเมือง และสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ พร้อมอนุมัติงบประมาณพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เลือกจังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่ประชุม เพราะเป็นพื้นที่ของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลกและนครสวรรค์ เป็น 4 จังหวัดพื้นที่กลางน้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท

 
ซึ่งครม.มีมติอนุมัติ งบกว่า 1,491 ล้านบาท พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งเขื่อนทดน้ำ และระบบชลประทาน พัฒนาการค้าและการลงทุน ตั้งศูนย์แปรรูปข้าวและมันสำปะหลัง พัฒนาโครงข่ายคมนาคม เพื่อการขนส่ง และการท่องเที่ยว
 
ปัญหาขาดทุนกว่าสองแสนล้านบาทในโครงการรับจำนำข้าว เป็นประเด็นสำคัญที่ ครม.ให้ความสนใจเป็นอย่าง มาก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงยืนยันต่อ ครม.ว่าได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้วกว่า 600,000 ล้านบาท ไม่ใช่กว่า 6,000 ล้านบาทตามที่พรรคประชาธิปัตย์กล่าวอ้าง พร้อมกันนี้ให้ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. ในวันพฤหัสบดีนี้ ที่รายงานข้อมูลตัวเลขโครงการจำนำข้าว ฉบับสมบูรณ์
 
ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวราเทพ รัตนากร รวบรวมข้อมูลนำกลับมาเสนออีกครั้งก่อนเดินหน้าชี้แจงผ่านเวทีสัญจรทั่วประเทศ ส่วนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 90 วัน และให้ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ จากผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากเหตุขัดแย้งทางการเมือง และสถานการณ์ชายแดนภาคใต้
 
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรียังคงเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเลือกจังหวัดพื้นที่ปลายน้ำ จัดประชุมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราวเดือนกรกฎาคม เป็นลำดับต่อไป
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน