โครงการก่อสร้าง"ท่าเรือเชียงแสน" กระทบประมงพื้นบ้าน

โครงการก่อสร้าง"ท่าเรือเชียงแสน" กระทบประมงพื้นบ้าน

โครงการก่อสร้าง"ท่าเรือเชียงแสน" กระทบประมงพื้นบ้าน

รูปข่าว : โครงการก่อสร้าง"ท่าเรือเชียงแสน" กระทบประมงพื้นบ้าน

โครงการก่อสร้าง

การก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งใหม่ และการควบคุมปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงของเขื่อนจีน ส่งผลทำให้อาชีพประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวบ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงรายกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก จนหลายคนต้องเลิกอาชีพนี้ไปเพราะไม่มีปลาให้จับ แม้ขณะนี้จะยังพอมีบางครอบครัวที่ยังอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้อีกนานเพียงใด

  
เรือหางยาวที่สร้างขึ้นด้วยไม้หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเรือกาบที่ใช้สำหรับหาปลาถูกจอดไว้อยู่ริมตลิ่งบริเวณท่าเรือหาดก๊กโก่ บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังเจ้าของเรือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านสบกก เลิกอาชีพหาปลาและเดินทางไปหางานทำนอกพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันการหาปลาในแม่น้ำโขงยากลำบาก เพราะปริมาณปลามีน้อย
 
แม้ชาวประมงส่วนใหญ่จะเลิกหาปลา แต่ก็มีบางส่วนยังคงพยายามรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านเพราะถือเป็นอาชีพประจำหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยทำอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันการออกหาปลาก็เพื่อนำมาเป็นอาหารในครอบครัวเท่านั้นเหลือส่งขายน้อยมาก
 
นายนพคุณ สุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ยอมรับว่าในอดีตหมู่บ้านสบกก ถือเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่ที่ทำกันทั้งหมู่บ้าน แต่ระยะ10 ปีให้หลังมานี้เริ่มวิกฤต เพราะการสร้างเขื่อนของจีนทำให้น้ำขึ้นลงผิดปกติ ระบบนิเวศน์เปลี่ยน และหนักสุดในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมาซึ่งมีการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ใกล้กับหมู่บ้าน ก็ยิ่งทำให้แหล่งอาศัยของปลาหายไปเพราะมีเรือขนาดใหญ่วิ่งเข้าออกทุกวัน ขณะนี้จึงเหลือชาวบ้านที่ทำประมงจริงจังเพียงไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น
  
บ้านสบกกถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านไม่กี่แห่งของจังหวัดเชียงราย ที่ยังมีชาวบ้านบางส่วนอนุรักษ์อาชีพประมงพื้นบ้าน ด้วยการหาปลาในแม่น้ำโขง จากเดิมที่มีอยู่กว่า 50 แห่งใน 3 อำเภอคือเชียงแสน เชียงของและอำเภอเวียงแก่น แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทำไปได้อีกนานแค่ไหน เพราะปัจจัยสำคัญอยู่ที่ปริมาณปลาในแม่น้ำโขงว่าจะเหลือพอที่จะทำอาชีพนี้ต่อไปอีกหรือไม่


กลับขึ้นด้านบน