กบอ.ยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน "โปร่งใส"

กบอ.ยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน "โปร่งใส"

กบอ.ยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน "โปร่งใส"

รูปข่าว : กบอ.ยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน "โปร่งใส"

กบอ.ยันขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดการน้ำ ที่ต้องมีการต่อรองราคาตามเกณฑ์ราชการ ก่อนลงนามในสัญญา

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงภายหลังมีกระแสวิจารณ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดการน้ำของรัฐบาล โดยยืนยันถึงความโปร่งใส ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ขณะเดียวกันกบอ.ได้เข้าพบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอคำแนะนำป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดการเปิดซองประกวดราคา เพื่อยืนยันถึงความโปร่งใส

 
ส่วนข้อวิจารณ์เรื่องราคาในแต่ละกลุ่มโครงการนั้น ยืนยันว่า ราคาที่แต่ละบริษัทเสนอยังไม่ใช่ราคาที่จะใช้ลงนามสัญญา ซึ่งต้องมีการต่อรองราคากับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง ตามเกณฑ์มาตรฐานราคาของราชการ ที่สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถต่อรองราคากับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดได้ ก็จะต่อรองราคากับผู้ที่มีคะแนนในลำดับถัดไป และหากยังไม่สามารถได้ราคาที่เหมาะสม ก็จะไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มโครงการนั้นๆ
 
ขณะที่การทำสัญญาในแต่ละกลุ่มโครงการนั้นจะพิจารณาจัดทำเป็นสัญญาย่อยมากกว่าการทำเป็นสัญญาใหญ่ฉบับเดียว เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน