ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติถกนัดแรก เน้นป้องกันข้อมูลสารสนเทศประเทศ

ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติถกนัดแรก เน้นป้องกันข้อมูลสารสนเทศประเทศ

ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติถกนัดแรก เน้นป้องกันข้อมูลสารสนเทศประเทศ

รูปข่าว : ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติถกนัดแรก เน้นป้องกันข้อมูลสารสนเทศประเทศ

ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติถกนัดแรก เน้นป้องกันข้อมูลสารสนเทศประเทศ นายกรัฐมนตรี เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงด้านไซเบอร์ เพื่อรับมือภัยคุกคามในสังคมออนไลน์ ในการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินัดแรก

ที่ประชุมคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นัดแรก เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงด้านไซเบอร์ อีก 5 ปีข้างหน้า เน้นการดูแลความปลอดภัยระบบไซเบอร์ของประเทศ โดยเฉพาะต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การปกป้องพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ การประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน การวิจัยและพัฒนา การออกระเบียบและกฎหมาย รวมถึงการประสานงานระหว่างประเทศ

 
โดยกำหนดให้ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคม, ศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กระทรวงกลาโหม พัฒนาขีดความสามารถในหน่วยงานความมั่นคง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บังคับใช้กฏหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
 


กลับขึ้นด้านบน