กอ.รมน. แจงงบฯ แก้ปัญหาชายแดนใต้

กอ.รมน. แจงงบฯ แก้ปัญหาชายแดนใต้

กอ.รมน. แจงงบฯ แก้ปัญหาชายแดนใต้

รูปข่าว : กอ.รมน. แจงงบฯ แก้ปัญหาชายแดนใต้

กอ.รมน. แจงงบฯ แก้ปัญหาชายแดนใต้ กอ.รมน.ชี้แจงการเสนอของบประมาณปี 2557 ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านกำลังพลที่มีอัตรากว่า 60,000 นาย พร้อมย้ำส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเสนอเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่

พันเอกวิเชียร  แข็งขัน ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ชี้แจงการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่างบประมาณ 2557 ได้รับงบเพิ่มขึ้นเป็น 7,856 ล้านบาท โดยงบฯ ส่วนใหญ่เน้นไปที่งบฯกำลังพลและทรงชีพ กว่า 60,000 อัตรา

ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่า ปีงบประมาณ 2557 ในส่วนของการพัฒนาในพื้นที่ได้รับการจัดสรรมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับงานด้านการพัฒนา อาทิ งบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเพิ่มกว่า 3,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงกลาโหม มีแนวโน้มได้รับการจัดสรรลดลง 200 ล้าน เหลือ 1,789 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 ขอจัดสรรแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม 25,921 ล้านบาท โดยเป็นงบฯ ในส่วนกอ.รมน. เพียง 7,856 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นงบฯ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 


กลับขึ้นด้านบน