"สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ" เสียงเล็กๆในวงการน้ำหมึก

"สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ" เสียงเล็กๆในวงการน้ำหมึก

"สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ" เสียงเล็กๆในวงการน้ำหมึก

รูปข่าว : "สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ" เสียงเล็กๆในวงการน้ำหมึก

ปัญหาทั้งทางด้านเงินทุนและการขยายตัวของร้านหนังสือเครือข่ายขนาดใหญ่ คือสิ่งที่กำลังคุกคามการอยู่รอดร้านหนังสืออิสระ รวมถึงสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก จึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันเพื่อจัด ‘สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ’ ไม่เพียงสร้างความตื่นตัวให้คนหันมาเข้าร้านหนังสือมากขึ้น แต่หวังให้ร้านมีบทบาทในฐานะเวทีแลกเปลี่ยนทางปัญญา

รวบรวมหนังสือหายากที่หาไม่ได้ในร้านทั่วไป และเปิดเวทีให้ผู้คนได้มาถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้ คือแนวคิดในการก่อตั้ง ‘ศึกษิตสยาม’ ร้านหนังสืออิสระเมื่อปี 2510 ของ ส. ศิวรักษ์ ที่สร้างนักคิด นักเขียนมากมายทั้ง สุชาติ สวัสดิ์ศรี  วิทยากร เชียงกูล และนิวัติ กองเพียร ต้นแบบของร้านหนังสือที่ถูกยิบยกมาเป็นตัวอย่างในงาน ‘สัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ’ ที่ไม่เพียงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมร้านหนังสือขนาดเล็ก หากยังตั้งใจพัฒนาให้เป็นอีกพื้นที่ทางเลือกในวงการวรรณกรรม

ด้วยเงินทุนที่มีจำกัด อีกทั้งการขยายสาขาอย่างรวดเร็วของร้านหนังสือเครือข่ายขนาดใหญ่ ทำให้ร้านหนังสืออิสระต้องปิดตัวไปไม่น้อย การรวมตัวกันของคนทำร้านหนังสืออิสระและสำนักพิมพ์ขนาดเล็กครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามของคนรักน้ำหมึกในการหาทางออก สร้างความเข้มแข็งให้กับร้านหนังสืออิสระและสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก เพื่อรักษาวงการวรรณกรรมให้คงความหลากหลายและอยู่รอดต่อไป

การเปิดเวทีความคิดเสวนาและพูดคุยกับนักเขียนคือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะเวียน ไปจัดยังร้านหนังสือ 15 แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่เพียงหวังให้นักอ่านเข้าใจผลงานเขียนและวรรณกรรมต่างๆได้ดีขึ้น หากหวังให้ร้านหนังสืออิสระขนาดเล็กเป็นมากที่วางขายหนังสือ คือเป็นพื้นที่แสดงออกทางความคิดไปด้วย   สัปดาห์ร้านหนังสือแห่งชาติจะจัดขั้นระหว่าง 22 - 29 มิ.ย.2556


กลับขึ้นด้านบน