ชาวขอนแก่นเรียกร้องตรวจสอบทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

ชาวขอนแก่นเรียกร้องตรวจสอบทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

ชาวขอนแก่นเรียกร้องตรวจสอบทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

รูปข่าว : ชาวขอนแก่นเรียกร้องตรวจสอบทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

ชาวขอนแก่นเรียกร้องตรวจสอบทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ตัวแทนชาวบ้านในตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้กรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการทุจริตในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ โดยอ้างว่ามีการดำเนินการไม่โปร่งใส

ตัวแทนชาวตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เพื่อทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ 16 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านขาม

ก่อนหน้านี้ เข้าร้องเรียนต่อกรมปศุสัตว์ว่ามีการแจกจ่ายโคแม่พันธุ์ในโครงการตั้งแต่ปี 2553 รวม 84 ตัว ให้เกษตรกรไม่โปร่งใส โดยมีการนำรายชื่อไปสวมรอยรับโคในโครงการ มีการแจ้งยอดจำนวนโคที่เกษตรกรเลี้ยงไม่เป็นไปตามความจริง และยังพบการทยอยขายโคแม่พันธุ์ทำให้การขยายพันธุ์หยุดชะงักไม่สามารถนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่อไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาเข้าร้องเรียนแล้วหลายครั้ง แต่ไม่คืบหน้า

การตรวจสอบของกรมปศุสัตว์ พบว่าขณะนี้มีโคในโครงการที่เกษตรกรยังเลี้ยงอยู่ 24 ตัว ซึ่งบางส่วนยอมรับว่าได้นำไปขายเพื่อซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงทดแทน โดยอ้างว่าโคในโครงการไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ และส่วนหนึ่งที่นำโคไปขาย และจะทยอยจ่ายเงินคืนตามสัญญาในราคาตัวละ 10,000 บาท ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมปศุสัตว์

ขณะที่กลุ่มตัวแทนชาวบ้านยืนยันว่าหากยังไม่คืบหน้าจะยกระดับการเคลื่อนไหว พร้อมเตรียมเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้แก้ไขปัญหา


กลับขึ้นด้านบน