ชาวเนปาลเริ่มบูรณะมหาเจดีย์โพธินาถ

ชาวเนปาลเริ่มบูรณะมหาเจดีย์โพธินาถ

ชาวเนปาลเริ่มบูรณะมหาเจดีย์โพธินาถ

รูปข่าว : ชาวเนปาลเริ่มบูรณะมหาเจดีย์โพธินาถ

ชาวเนปาลเริ่มบูรณะมหาเจดีย์โพธินาถ ชาวเนปาลเริ่มบูรณะซ่อมแซมมหาเจดีย์โพธินาถในกรุงกาฐมาณฑุแล้ว โดยมีการทำพิธีขอขมาก่อนเริ่มการบูรณะ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีก

พระสงฆ์และชาวเนปาลร่วมกันทำพิธี "ชามา ปูจา" หรือพิธีขอขมา ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวในบริเวณนี้ขึ้นอีก ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วจะเริ่มติดตั้งนั่งร้านเพื่อเร่งซ่อมแซมมหาเจดีย์โพธินาถ ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 2522 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มหาเจดีย์โพธินาถ หรือเจดีย์พุทธนาถ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวได้รับความเสียหายไม่มากนัก มีเพียงส่วนฐานด้านบนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนและประชาชนเริ่มกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาเช่นเดิม

ชาวเนปาลบางส่วนเชื่อว่า แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดถึง 2 ครั้งในเวลาห่างกันไม่ถึง 1 เดือน เป็นการลงโทษและตักเตือนจากเทพเจ้า เนื่องจากมนุษย์ละเลยและไม่เอาใจใส่ต่อการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาเทพเจ้า นอกจากนี้ยังมองว่ามนุษย์ในปัจจุบันเต็มไปด้วยความละโมภและเห็นแก่ตัว


กลับขึ้นด้านบน