ทอ.พัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

ทอ.พัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

ทอ.พัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

รูปข่าว : ทอ.พัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ

ทอ.พัฒนาการแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ พัฒนาระบบคลื่นความถี่วิทยุ ให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อข้อมูลการแจ้งเตือนภัยร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อลดความเสียหาย ที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติในอนาคต

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมกับ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พัฒนาระบบคลื่นความถี่วิทยุช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะใช้ อากาศยาน วีดีโอ ดาวน์ ลิงค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ

โดยเมื่อเกิดภัยพิบัติ กองทัพอากาศจะเชื่อมข้อมูลเตือนภัย กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อตรวจวัดความผิดปกติ หากเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง จะนำข้อมูลส่งผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ของกองทัพอากาศ ในรูปแบบข้อความ หรือ ข้อมูล แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทราบอย่างรวดเร็ว

ซึ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ โดยจะแจ้งเตือนภัยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทหารอากาศ ในคลื่นความถี่ต่างๆ ทั้งระบบ FM และ AM ที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช.


กลับขึ้นด้านบน