หัวหน้าอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดำเนินคดีรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ 3 แห่ง

หัวหน้าอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดำเนินคดีรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ 3 แห่ง

หัวหน้าอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดำเนินคดีรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ 3 แห่ง

รูปข่าว : หัวหน้าอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดำเนินคดีรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ 3 แห่ง

หัวหน้าอุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดดำเนินคดีรีสอร์ทบุกรุกพื้นที่ 3 แห่ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด นำป้ายห้ามเปิดดำเนินกิจการปิดประกาศที่รีสอร์ท 3 แห่งบนเกาะเสม็ด พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ เฝ้าเวรยาม ห้ามเจ้าของลักลอบเปิดบริการ ระหว่างรอคำสั่งศาลปกครองตัดสิน

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด นำหนังสือประกาศอุทยานฯ เรื่องขอให้หยุดดำเนินกิจการ และบริการนักท่องเที่ยว พร้อมป้ายประกาศขนาดใหญ่ ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นเด่นชัด หน้ารีสอร์ททั้ง 3 หลัง คือ มุกเสม็ด พลอยทะเล และอันซีน ซึ่งยังเป็นของกลางในคดีที่เจ้าของได้กระทำผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

นายสุเมธ สายทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติฯได้จับกุมดำเนินคดีกับเจ้าของรีสอร์ททั้ง 3 หลัง กรณีกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 และอุทยานฯได้ออกคำสั่งตามมาตรา 22 ให้เจ้าของรีสอร์ททั้ง 3 หลัง รื้อถอนออกไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการ ได้จัดทำแผนการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการรื้อถอน

แต่ขณะเดียวกันทางอุทยานฯ ก็ได้รับการร้องเรียนว่า ผู้ประกอบการยังคงเปิดกิจการเพื่อบริการนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาคารสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวยังเป็นของกลางในคดี ตาม พรบ.อุทยาน พ.ศ. 2504 ดังนั้นเจ้าหน้าที่ จึงต้องนำป้ายห้ามเปิดบริการมาติดประกาศไว้ พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ มาเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ให้เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยว หากมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

โดยหลังจากนี้ต้องรอให้ศาลปกครองตัดสิน หากมีคำสั่งให้รื้อถอนเมื่อใด เจ้าหน้าที่ก็พร้อมเข้าดำเนินการทันที เนื่องจากได้เตรียมกำลังไว้พร้อมแล้ว 


กลับขึ้นด้านบน