พาณิชย์เร่งรักษาแชมป์ ไทยส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ 1 ของโลก

พาณิชย์เร่งรักษาแชมป์ ไทยส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ 1 ของโลก

พาณิชย์เร่งรักษาแชมป์ ไทยส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ 1 ของโลก

รูปข่าว : พาณิชย์เร่งรักษาแชมป์ ไทยส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ 1 ของโลก

พาณิชย์เร่งรักษาแชมป์ ไทยส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ 1 ของโลก กรมการค้าต่างประเทศ จับมือสมาคมฯ เตรียมจัดการประชุมมันสำปะหลังนานาชาติที่โคราช เชื่อมั่นไทยยังครองอันดับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง เตรียมจัด งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติและนิทรรศการมันสำปะหลังแห่งชาติ ปี 2556 (World Tapioca Conference and Thailand Tapioca Conference 2013) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 เพื่อประกาศศักยภาพประเทศในฐานะผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมั่นมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปี 56 จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะทะยานสูงถึง 90,000 ล้านบาท 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวว่ามันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตหัวมันสำปะหลังสดได้ประมาณ 26-30 ล้านตัน ร้อยละ 70-75 นำไปแปรรูปเพื่อการส่งออก ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 25-30) ถูกนำไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลกมาตลอด โดยปี 2555 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 80,000 ล้านบาท 
 
สำหรับการบริโภคในประเทศ มีการนำมันสำปะหลังมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวัน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงยารักษาโรค และเคมีภัณฑ์ นอกจากนั้น ยังใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนถึงพลังงานทดแทน คุณประโยชน์ของมันสำปะหลังจึงมีมากมายมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้น มันสำปะหลังยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของกว่า 2.6 ล้านคน และแรงงานที่รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกกว่า 1 ล้านคน 
 
งานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ หรือ World Tapioca Conference จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทย ซึ่งจากการจัดงานครั้งแรกได้มีการ ลงนามซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปริมาณกว่า 3.9 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านบาท 
 
สำหรับสู่การจัดการประชุมสัมมนาฯ อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี โดยในปีนี้ กำหนดจัดการประชุมฯ วันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นการจัดการประชุมครั้งที่ 3 และเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการจัดนิทรรศการมันสำปะหลังแห่งชาติเป็นกิจกรรมคู่ขนาน เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยให้กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า นักวิชาการและนักธุรกิจผู้เกี่ยวข้องจากทั่วโลกและทั่วไทย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คนต่อวัน 
 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ กล่าวว่าการจัดการประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติและนิทรรศการมันสำปะหลังแห่งชาติปี 2556 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์รวมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้ง จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการของไทยกับผู้นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 
 
งานประชุมสัมมนามันสำปะหลังนานาชาติและนิทรรศการมันสำปะหลังแห่งชาติ จะจัดขึ้นที่ 20-23 มิถุนายนนี้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.worldtapiocaconference.com หรือโทร 0 2547 5123 


กลับขึ้นด้านบน