ก.อุตฯอนุมัติตั้ง 5 โรงงานใหญ่ ไฟเขียว"โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน"

ก.อุตฯอนุมัติตั้ง 5 โรงงานใหญ่ ไฟเขียว"โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน"

ก.อุตฯอนุมัติตั้ง 5 โรงงานใหญ่ ไฟเขียว"โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน"

รูปข่าว : ก.อุตฯอนุมัติตั้ง 5 โรงงานใหญ่ ไฟเขียว"โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน"

ก.อุตฯอนุมัติตั้ง 5 โรงงานใหญ่ ไฟเขียว คณะกรรมการกลั่นกรองฯ อนุญาตตั้งโรงงานขนาดใหญ่ 5 แห่ง มูลค่าการลงทุนกว่า 9 พันล้านบาท จ้างงานเพิ่ม 4,167 ตำแหน่ง ไฟเขียวตั้งโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนรวมกว่า 53เมกะวัตต์ โรงงานผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยหลังการประชุมเมื่อวันที่ 13มิถุนายน 2556ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดใหม่ โดยมีเรื่องการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ผ่านการพิจารณาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เสนอมาที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จำนวน 8 รายซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาอนุญาตทั้งสิ้น 5 ราย และคืนเรื่องให้ กรอ.ทบทวน 3 ราย จึงทำให้ปัจจุบันไม่มีเรื่องค้างการพิจารณาแต่อย่างใดโดยโรงงานที่ได้รับการอนุญาต มีดังนี้ 

 
1. บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกิบกิจการผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เงินทุน 202 ล้านบาท จำนวนแรงงาน 12 คน กำลังการผลิต 29 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
2. บริษัท เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จีจำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 508/1 ถนนสนามบิน-บ้านกลาง ตำบลควนหลัง อำเภอหาดใหญื่ จังหวัดสงขลาประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวล เงินทุน 675 ล้านบาทแรงงาน 42 คน กำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ 
 
3. บริษัท อินฟินิทอัลฟา แคปปิตอล จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เงินทุน 588 ล้านบาท แรงงาน 10 คน กำลังการผลิต 8.16 เมกะวัตต์ 
 
4. บริษัท ไทยฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เงินทุน 2600 ล้านบาท แรงงาน 21 คน กำลังการผลิต 30.20 เมกะวัตต์ 
 
5. บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย )จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่งวนอีเลคทรอนิกส์ซึ่งเป็นการขยายโรงงานครั้งที่ 2 เงินทุน 5,305 ล้านบาท แรงงาน 4,076คน 
 
ส่วนโรงงานที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯมีมติคืนเรื่องให้ กรอ. ตรวจสอบในเรื่องการประกาศรับฟังความคิดเห็นมี 3 ราย ประกอบด้วย 
 
1. บริษัท อีเอสพีพี จำกัด ตั้งอยู่ที่หมู่ 2ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เงินทุน 588ล้านบาท แรงงาน 10 คน กำลังการผลิต 6เมกะวัตต์ 
 
2. บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่ 83/43หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส เงินทุน 285ล้านบาท แรงงาน 169 คน 
 
3 บริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำยบลชะเมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการห้องเย็นเงินทุน 673 ล้านบาท แรงงาน 75 คน 
 
“ การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมโรงงานตั้งแต่เริ่มตั้งโรงงานซึ่งถือเป็นการดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศและป้องกันผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อชุมชมรอบสถานประกอบการ เพราะโรงงานมีระบบดูแลและมาตรการต่างๆ ตั้งแต่สร้างโรงงาน ” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว 
 
ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการประกอบกิจการโรงงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่ สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม 1563 ในวันและเวลาราชการ 
 


กลับขึ้นด้านบน